Kwaliteitshandboeken

De dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg werkt met een kwaliteitssysteem en volgens procedures die vastliggen in een kwaliteitshandboek. Onder impuls van de interne werkgroep kwaliteit worden jaarlijks twee verbeteracties gerealiseerd. Via tevredenheidsmetingen en de meldingsprocedure voor opmerkingen, suggesties en klachten willen we op de hoogte blijven wat beter kan. Meldingen kunnen doorgegeven worden via het meldingsformulier.