Kwaliteitshandboeken - meldingsformulier klachten - administratief basisdossier

De dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg werkt met een kwaliteitssysteem en volgens procedures die vastliggen in een kwaliteitshandboek. Onder impuls van de interne werkgroep kwaliteit worden jaarlijks twee verbeteracties gerealiseerd. Via tevredenheidsmetingen en de meldingsprocedure voor opmerkingen, suggesties en klachten willen we op de hoogte blijven wat beter kan. Meldingen kunnen doorgegeven worden via het meldingsformulier.

Ook de serviceflats Altena hebben een eigen kwaliteitswerking met een eigen kwaliteitshandboek.

Het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 verankert de algemene principes van de financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie. Een van de principes is dat elke initiatiefnemer van woonzorgvoorzieningen een administratief basisdossier moet kunnen voorleggen. In bijlage hieronder staat dit administratief basisdossier gekoppeld aan de dienst gezinszorg. Dit bevat vooral linken binnen deze website.