Kruispunt Scheihagenstraat / Pronkenbergstraat afgesloten vanaf 3/6

Op maandag 3 juni wordt het kruispunt van de Scheihagenstraat en Pronkenbergstraat opnieuw afgesloten in het kader van de rioleringswerken in de Scheihagenstraat. Hierdoor is geen doorgaand verkeer meer mogelijk voor de duur van de werken.

Door deze afsluiting passen we de verkeerssituatie in de Pronkenbergstraat tijdelijk aan.

- Het gedeelte van de Pronkenbergstraat tot aan de Ijzermaalberg blijft enkelrichting.
- Het gedeelte van de Pronkenbergstraat tussen het kruispunt met de Ijzermaalberg en de Scheihagenstraat wordt dubbelrichtingsverkeer. Op deze manier blijft ook het Keltenveld bereikbaar.
- Het gedeelte van de Pronkenbergstraat tussen het kruispunt met de Scheihagenstraat en de
Duffelsesteenweg wordt dubbelrichtingsverkeer.

De werken duren vermoedelijk tot aan het bouwverlof (5/7/2019), onder voorbehoud van weers- en
andere onvoorziene omstandigheden.

Voor vragen over de verkeersmaatregelen kan u terecht bij de politiediensten, op het nummer 03 444 00 13 of het mailadres kontich@politiehekla.be.

Gepubliceerd op woensdag 29 mei 2019 12.21 u.