Erfgoedraad

De erfgoedraad draagt zorg voor het materieel (onroerend en roerend) en immaterieel erfgoed in Kontich en maakt deze zorg vanzelfsprekend voor en door de burger. 

Concreet geeft de GER het Kontichs erfgoed een plaats in het gemeentelijk besluitvormingsproces, verzamelt, borgt en inventariseert het Kontichs erfgoed en organiseert en ondersteunt de raad allerlei projecten rond dat erfgoed.

De statuten werden gewijzigd door de gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2019, in overeenstemming met de beslissing van de gemeenteraad van 18 maart 2019.
Je vindt de NIEUWE statuten onderaan bij de documenten.

Interesse is onze werking? Kom dan zeker eens langs op één van onze vergaderingen:

Dinsdag 26 mei 2020, wegens coronamaatregelen via digitale weg. Anders telkens om 20 u. in het Documentatiecentrum van de Koninklijke Kring voor Heemkunde, Duivenstraat 22, 2550 Kontich.
De agenda vind je telkens onder 'agenda en verslagen' op deze pagina.

Of bezoek onze lezingen: de volgende lezing vindt plaats op dinsdag 23 oktober 2020.

  • Herman Van Eyndhoven onderhoudt zijn publiek over alle verrassende aspecten van over Bunkers van WO I.
  • Op dinsdag 10 november 2020 om 20 u. komt Prof. Dr. Bruno De Wever spreken over het verzet van WO II in België.

De lezingen vinden telkens plaats in Cultuurhuis Altena, Antwerpsesteenweg 79, in het Altenapark.

Samenstelling