Buitenschoolse Kinderopvang Kinderclub KOKON

Coronamaatregelen schooljaar 2020 - 2021
Deze maatregen gaan voor op de normale werking die hieronder is beschreven.

Schooldagen
- Op schooldagen vangen we enkel kinderen op, die ingeschreven zijn via het ouderportaal, van de A-HA! school (KOKON-Centrum) en de Sint Michielsschool (KOKON-Waarloos).
-
Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het brengen of afhalen van je kind(eren).
- Kleuters en lagere school kinderen worden binnen strikt gescheiden.
- Vanaf één besmette persoon in de opvang, wordt die hele groep (kleuters of lagere school) als hoog risico contact beschouwd. Iedereen van die groep moet worden getest en in quarantaine gaan.
- De quarantaine periode wordt duurt 10 dagen. De quarantaine loopt enkel af indien er al minstens 3 dagen geen koorts of ademhalingsproblemen zijn geweest.
- Tot aan de paasvakantie dragen alle kinderen van het 5de en het 6de leerjaar een mondmasker in de opvang.


Schoolvrije dagen
- Tijdens schoolvrije dagen van Altena, De Schans, Sint-Jozef en Sint-Montfort zullen we opvang voorzien in 'Het Halfdiep'. Opvang reserveren kan via mail naar bko@kontich.be.
- Tijdens schoolvrije dagen van de A-HA!-school en de Sint Michielsschool gaat de opvang door in KOKON-Centrum of KOKON-Waarloos. Opvang reserveren kan via het ouderportaal.

Vakantie
- paasvakantie: De opvang is reeds volzet.
- zomervakantie: We stellen de reservaties nog even uit, in afwachting van de maatregelen die we zullen moeten volgen.

KOKON is een gemeentelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang onder toezicht van Kind & Gezin. Alle kleuters en lagereschoolkinderen zijn welkom. Een enthousiast team van gediplomeerde begeleiders zorgt ervoor dat kinderen een leuke tijd beleven.

Schooldagen
De kinderen kunnen in KOKON terecht vanaf 7 u.; na de schooluren kunnen ze tot 18 u. bij ons spelen. Ze hebben ook de mogelijkheid om huiswerk te maken.

Woensdagnamiddag
De kinderen kunnen in KOKON terecht vanaf ‘s middags tot en met 18 u.
In de loop van de namiddag voorzien we tal van activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen. Meedoen is niet verplicht, maar we stimuleren hen wel.
Af en toe wordt er ook een uitstap georganiseerd.

Schoolvrije dag
De kinderen kunnen in KOKON terecht vanaf 7 u tot en met 18 u. Hiervoor dient u minstens een week op voorhand in te schrijven via het online ouderportaal.

Vakantie
De kinderen kunnen in KOKON terecht vanaf 7 u tot en met 18 u. Voor elke vakantie moet er apart worden ingeschreven. Telkens er een inschrijvingsperiode start wordt dit gemeld aan de ouders.
Hiervoor dient u voorhand in te schrijven via het online ouderportaal.

Tijdens de zomervakantie worden er enkel kleuters opgevangen bij KOKON, de lagereschoolkinderen kunnen terecht bij de speelpleinen. Alle andere vakanties voorzien wij opvang voor kleuters en lagereschoolkinderen.

Meer info
Kinderclub KOKON biedt opvang in 2 locaties. In KOKON-Waarloos worden de kinderen van de Sint-Michielsschool en de Sint-Montfortschool opgevangen. In KOKON-Centrum worden de kinderen van de andere scholen opgevangen.
Tijdens het schooljaar organiseert KOKON het vervoer van en naar de scholen in samenwerking met de scholen van Kontich en de andere diensten van de gemeente.

Vooraleer de opvang kan starten moet er een dossier worden opgemaakt. Maak hiervoor een afspraak in de gewenste locatie. Hierna sturen wij u de documenten per mail; u brengt deze ingevuld mee naar de afspraak.

Wij maken tijdens dit moment tijd voor een eerste kennismaking, waarbij je informatie en een rondleiding krijgt.

In het huishoudelijk reglement, dat je hieronder kan downloaden, vind je meer informatie over Kinderclub KOKON.