Buitenschoolse Kinderopvang KOKON

KOKON is een gemeentelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang onder toezicht van Kind & Gezin. Alle kleuters en lagereschoolkinderen zijn welkom. Een enthousiast team van gediplomeerde begeleiders zorgt ervoor dat kinderen een leuke tijd beleven.

Schooldagen
De kinderen kunnen in KOKON terecht vanaf 7 u.; na de schooluren kunnen ze tot 18 u. bij ons spelen. Ze hebben ook de mogelijkheid om huiswerk te maken.

Woensdagnamiddag
De kinderen kunnen in KOKON terecht vanaf ‘s middags tot en met 18 u.
In de loop van de namiddag voorzien we tal van activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen. Meedoen is niet verplicht, maar we stimuleren hen wel.
Af en toe wordt er ook een uitstap georganiseerd.

Schoolvrije dag
De kinderen kunnen in KOKON terecht vanaf 7 u tot en met 18 u. Hiervoor dient u minstens een week op voorhand in te schrijven via het online ouderportaal.

Vakantie
De kinderen kunnen in KOKON terecht vanaf 7 u tot en met 18 u. Voor elke vakantie moet er apart worden ingeschreven. Telkens er een inschrijvingsperiode start wordt dit gemeld aan de ouders.
Hiervoor dient u voorhand in te schrijven via het online ouderportaal.

Tijdens de zomervakantie worden er enkel kleuters opgevangen bij KOKON, de lagereschoolkinderen kunnen terecht bij de speelpleinen. Alle andere vakanties voorzien wij opvang voor kleuters en lagereschoolkinderen.

Meer info
KOKON biedt opvang in 2 locaties. In KOKON-Waarloos worden de kinderen van de Sint-Michielsschool, Sint-Montfortschool en De Schans opgevangen. In KOKON-Centrum worden de kinderen van de A-HA!-school, Sint-Jozef, Altena opgevangen.
Tijdens het schooljaar organiseert KOKON het vervoer van en naar de scholen in samenwerking met de scholen van Kontich en de andere diensten van de gemeente.

Vooraleer de opvang kan starten moet er een dossier worden opgemaakt. Maak hiervoor een afspraak in de gewenste locatie. Hierna sturen wij u de documenten per mail; u brengt deze ingevuld mee naar de afspraak.

Wij maken tijdens dit moment tijd voor een eerste kennismaking, waarbij je informatie en een rondleiding krijgt.

In het huishoudelijk reglement, dat je hieronder kan downloaden, vind je meer informatie over KOKON.

Neem ook zeker een kijkje op onze Facebookpagina