Klimaatactieplan

Onze toekomstvisie 

In 2020 ondertekenden we het Burgemeesterconvenant 2030. Daarmee tonen we aan dat we ons engageren om tegen 2030 de CO2- uitstoot in onze gemeente sterk te verlagen. We dromen er van om van onze buurten groene en gezonde plaatsen te maken die aangenaam zijn om te wonen en bestand zijn tegen de klimaatverandering. 

Dit zijn onze dromen voor een duurzame gemeente

Ben je benieuwd naar onze dromen om de klimaatverandering binnen zijn grenzen te houden en om onze gemeente klaar te maken voor de toekomst? We vertellen ze je graag! 

Groen

In 2030 zijn onze buurten groen en gezond. We kunnen er genieten van een rijkdom aan natuur en van propere lucht. Onze grijze pleinen krijgen nieuw leven met bomen, hagen en bloemen. De bermen in onze straten worden een nieuwe thuis voor wilde planten en dieren. Onze trage wegen krijgen een uitbreiding en worden gelinkt aan onze prachtige open ruimte. Onze huizen worden opgesmukt met geveltuintjes of knappe voortuintjes.

Renoveren

In 2030 hebben we nog steeds een baksteen in de maag en kiezen we voor duurzaam verbouwen en/of renoveren. De meeste woningen krijgen een lekkere warme jas aan. Onze daken en muren zijn goed geïsoleerd waardoor we energie besparen en knippen in onze energiefactuur.

Mobiliteit

In 2030 zijn we goed op weg naar duurzame mobiliteit. Korte verplaatsingen doen we steeds vaker te voet of met de (elektrische) fiets. Voor langere verplaatsingen doen we beroep op een elektrische deelwagen of het openbaar vervoer. We vernieuwen onze straten en pleinen met aandacht voor de wandelaars en fietsers en vormen ze waar mogelijk om tot autoluwe kernen.

Energie

In 2030 is de meerderheid van onze energie hernieuwbaar. We kiezen voor energie die schoon en onuitputtelijk is en die de natuur niet schaadt. We gebruiken de grote daken van bedrijven om elektriciteit te produceren. We voorzien de daken van onze huizen van zonnepanelen en halen het beste uit zonne-energie. We delen in de winst door vrijwillige samenwerkingsverbanden en/of burgercoöperaties.

Verbruik

In 2030 eten en kopen we volop lokaal. Onze voeding komt rechtstreeks van bij de boer op ons bord. Onze inkopen doen we bij onze lokale handelaars en gebeuren zoveel mogelijk verpakkingsvrij. Restafval behoort tot de verleden tijd. We herstellen onze toestellen of geven ze een tweede leven. We kiezen voor producten die lang mee gaan en waardevol gerecycleerd kunnen worden.

Zo zetten we onze dromen om in de praktijk

De ondertekening van het burgemeestersconvenant heeft ons niet alleen doen dromen. Het heeft ons ook aangezet tot actie. We werken al een tijd aan een ambitieus klimaatplan waarmee we de klimaatdoelstellingen willen behalen. Ook zetten we een klimaatfonds op van 6,5 miljoen euro waarmee we onze klimaatdroom versneld in vervulling kunnen laten gaan. Onze concrete plannen worden in 2022 bekend gemaakt dus hou zeker deze pagina in de gaten!

Intussen zitten we natuurlijk niet stil en ondernamen we al een reeks initiatieven om bij te dragen aan een groene en gezonde gemeente. Hierbij een greep uit de initiatieven: 

Groen

We geven mensen een duwtje in de rug om hun tuin om te toveren naar een groene oase. Met onze recent gelanceerde Natuurbuur catalogus geven we inwoners tips en tricks om zelf aan de slag te gaan in hun tuin! Daarnaast hebben alle inwoners van Kontich ieder jaar de kans om via de behaagactie plantgoed aan te kopen.

Maar ook op het openbaar domein zorgen we voor voldoende groen. Een goed voorbeeld hiervan is het project Blauwgroen Parkspoor Natuurlijk dat vorig jaar in de prijzen viel. Met dit project werd de oude spoorwegberm heraanlegt om meer ruimte te voorzien voor groen en de opvang van water. Ook werd er in het centrum een trage weg aangelegd voor fietsers en wandelaars. Meer info over het project? Bekijk hier het filmpje 

Renoveren

Een eerste stap naar een klimaatneutrale toekomst is het efficiënter omgaan met energie. Gelukkig kunnen alle Kontichnaren beroep doen op de energiemeesters! Een energiemeester komt bij jouw thuis op bezoek en gaat samen met jouw op zoek naar manieren om in de toekomst energie te besparen en de energiefactuur te verlagen. 

Maar ook inwoners die energetisch willen renoveren staan we bij met raad en advies. Voor al je vragen rond renoveren en premies en kan je terecht bij het Energiek Loket. Heb je zeer concrete bouwplannen? Maak dan zeker een afspraak voor het duurzaam bouwadvies van Kamp C! Zij nemen jouw bouwplannen onder de loep met aandacht voor energie, technieken en duurzame bouwmaterialen. Met het gemeentelijk premiereglement voor energie besparende maatregelen geven we inwoners nog een extra duwtje in de rug.

Mobiliteit

Het Lokaal Bestuur ondertekende het Lokaal Energie en Klimaatpact. Samen met 193 andere lokale besturen engageren we ons om tegen 2030 1 publiek laadpunt te voorzien per 100 inwoners en 1 koolstofvrij toegangspunt tot een deelwagen per 1.000 inwoners.

Energie

Door onze eigen gebouwen te voorzien van PV-panelen dragen we bij aan de productie van hernieuwbare energie. In 2021 werd Sportcomplex de Nachtegaal voorzien van 270 PV-panelen, goed voor jaarlijks 100 MWh zonnestroom. Dat staat gelijk aan het jaarverbruik van 28 gezinnen hiermee besparen we jaarlijks 45 ton CO2. De PV-panelen werden gerealiseerd met de hulp van burgercoöperatie Zuidtrant. Hierdoor kunnen inwoners van Kontich mee investeren in lokale energieprojecten zoals de PV-panelen op de Nachtegaal! 

Verbruik

Op 29 augustus 2021 werd de eco-en boerenmarkt voor de eerste keer volledig afvalvrij georganiseerd. We maakten niet alleen gebruik van herbruikbare bekers maar ook al het cateringmateriaal was herbruikbaar. Een trend die we in de toekomst voor al onze evenementen willen verder zetten!

Wil je zelf bijdragen aan een groen en duurzaam Kontich?

Bekijk hier de vrijwilligersoproep en stel je kandidaat!