Premie Kleine Landschapselementen (KLE's)

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen. Je kan de subsie aanvragen als je hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor het aanleggen en onderhouden van poelen en het in stand houden van de nestgelegenheid voor zwaluwen kan je een subsidie aanvragen.
 

Voorwaarden

  • Je bent eigenaar of grondgebruiker, mits toestemming van de eigenaar, in het landelijk gebied, namelijk: in groengebieden, natuurgebied, bosgebied, natuurontwikkelingsgebied, parkgebied, agrarisch gebied, bufferzones, alle gebieden met als nabestemming één van de voornoemde bestemmingen en de met die gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen in de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. Deze bestemmings-voorwaarde geldt niet voor het onderhoud van zwaluwnesten;
  • De aanplantingen mogen geen commercieel doel hebben;
  • De kleine landschapselementen moeten gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op dezelfde plaats behouden blijven;
  • De aanplantingen dienen te gebeuren volgens de wettelijke afstand tot de perceelgrens.

Meer info. over de voorwaarden vind je in het gemeenteraadsbesluit hieronder.

Bedrag

Voor het onderhoud van en, indien nodig opvullen van:

  • hagen (frequent snoeien)
  • haagkanten (minimaal snoeien)
  • houtkanten (hakhoutbeheer)

Minimale lengte 25 m. Mogelijke toelage van 1 €/m om de twee jaar voor hagen en haagkanten en voor houtkanten, die tevens minimaal 3 m breedte hebben, kan om de 5 jaren 0,4 €/m² subsidie bekomen worden.

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement je aanlegt of beheert. 

  • Voor het onderhoud van een bomenrij of dreef:

Indien minimaal 50 m lengte en de bomen een minimale stamomtrek hebben van 1 m, kan om de 10 jaren een premie aangevraagd worden.

Voor minimaal 5 knotbomen wordt een 5-jaarlijkse tegemoetkoming van 8 € per boom voorzien.

  • Voor het onderhoud van een poel:

Voor het verwijderen van overgroeide beplanting en het ruimen van het slib, kan om de 5 jaren een subsidie van 5 €/m² aangevraagd worden.

  • Voor het in stand houden van de nestgelegenheid voor zwaluwen:

Je kan rekenen op een toelage afhankelijk van het aantal bezette nesten. Deze bedraagt respectievelijk 25 € (1-4 nesten), 50 € (5-10 nesten) en 75 € (meer dan 10 nesten).

Klik hier als je meer wil weten over zwaluwen.