Premie Kleine Landschapselementen (KLE's)

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen. Je kan de subsidie aanvragen als je hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor het aanleggen en onderhouden van poelen en het in stand houden van de nestgelegenheid voor zwaluwen kan je een subsidie aanvragen.
 

Voorwaarden

Hieronder vind je een beknopte uitleg:

Onderdeel Aanvraagperiode Voorwaarden Bedrag (max. 250 euro)
Hagen / haagkanten om de 2 jaar
 • hagen: frequent snoeien
 • haagkanten: minimaal snoeien
 • min. lengte: 25 m
 • autochtoon plantgoed
 • onderhoudsperiode: tussen 1/09 - 1/03
€ 1 /m
Houtkant om de 5 jaar
 • min. breedte: 3 m
 • autochtoon plantgoed
 • onderhoudsperiode: tussen 1/09 - 1/03
€ 0,4/m²
Bomenrij / dreef om de 10 jaar
 • min. lengte: 50 m
 • min. stamomtrek: 100 cm
 • autochtoon plantgoed
 • onderhoudsperiode: tussen 1/11 - 1/03
€ 5/boom
Knotbomen om de 5 jaar
 • knotten van de knotbomen
 • knotboomsoorten uit de soortenlijst
 • onderhoudsperiode: tussen 1/11 - 1/03
€ 5/boom
Poel om de 5 jaar
 • slib, exoten, overtollig plantengroei verwijderen
 • bepaalde fauna en flora vermijden*
 • geen bemesting of besproeiing 3 m rond de poel
 • onderhoudsperiode: gespreid over 2 jaren in de nazomer - het najaar
€ 5/m² wateroppervlakte

Zwaluwnesten

Klik hier als je meer wil weten over zwaluwen.

jaarlijks
 • geen nesten verwijderen tijdens en na het broedseizoen
 • indien een plankje onder het nest gehangen wordt, verwijder het opgevangen mest 
€ 25: 1-4 nesten

€ 50: 5-10 nesten

€ 75: +10 nesten

* raadpleeg het subsidiereglement GR 20110221 Kleine Landschapselementen

Bedrag

De premie bedraagt maximum € 250 per aanvrager per adres.