Kinderkansenplan

Op 17 oktober 2022 - de Werelddag van Verzet tegen Armoede - lanceerde het Huis van het Kind Kontich een kinderarmoedebeleidsplan of kinderkansenplan. Met dit beleidsplan wil het kinderarmoede aanpakken en kansen geven aan alle gezinnen in de gemeente.

Waarom een kinderkansenplan?

We hebben ons als lokaal bestuur Kontich geëngageerd om te zorgen voor een warm en toegankelijk sociaal beleid voor onze inwoners. Om de toegang tot de sociale grondrechten te verzekeren, speelt het aanpakken van kinderarmoede een belangrijke rol in dit beleid. Daarom schreven we een kinderarmoedebeleidsplan waarin we uitleggen hoe we in onze gemeente de strijd aangaan met kinderarmoede.

Waarover gaat het plan?

Kinderarmoede is een zaak van iedereen. We willen iedereen mee. We ontwikkelen een kinderarmoedebeleid dat werkt voor de meest kwetsbaren en tegelijk ook voor zij die vlot hun weg vinden in de maatschappij.

In het kinderkansenplan stellen we een visie voorop waarin de rechten en kansen van het kind zoveel mogelijk gewaarborgd worden en omschrijven we acties waarmee we de kinderarmoede in onze gemeente willen verminderen.

Het plan draait rond drie pijlers:

  • het verzekeren van toegankelijkheid
  • het opbouwen van netwerken
  • het bieden van ondersteuning en expertise


Bij de verdere acties die voortvloeien uit het plan zullen we focussen op het lokale vrijetijdsaanbod, gezondheid en onderwijs. 

Hoe zit het plan in elkaar?

Het plan bestaat hoofdzakelijk uit:

  • een omschrijving van armoede
  • een kader dat context biedt
  • de uitstippeling van een armoedebeleid
  • een conclusie
  • onze doelstellingen en concrete acties

Lees het kinderkansenplan

Benieuwd om het plan te lezen? Je vindt het onderaan deze webpagina terug. Veel leesplezier.

Week van de Kinderkansen

Elk jaar organiseert het Huis van het Kind een Week van de Kinderkansen met boeiende, leuke activiteiten voor jong en oud. Denk aan lezingen en infoavonden maar ook workshops, speelnamiddagen en andere activiteiten. Elk jaar krijgt een ander thema. Meer info vind je hier.