Kandidaat voor adviesraad 2019?

Het lokaal bestuur wil de inwoners van Kontich zoveel mogelijk betrekken bij het beleid.

In de adviesraden krijgen de inwoners inspraak: ze kunnen er terecht met hun ideeën, oplossingen, voorstellen…

In de adviesraden zetelen geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners (vrijwilligers, mensen uit het verenigingsleven, deskundigen die in de gemeente wonen), … die het bestuur adviseren over allerlei materies: bibliotheek, cultuur, gemeenschapscentrum, erfgoed, jeugd, senioren, sport, mondiaal beleid, sociaal beleid, kinderopvang, lokale economie, milieu, ruimtelijke ordening of hun woonkern.

Het lokaal bestuur van Kontich hecht er veel belang aan dat inspraak bij het bestuur verzekerd blijft in verschillende sectoren en levensdomeinen.

Daarom wil het bestuur de raden nu terug samenstellen en erkennen.

Meer info nodig? Kijk even bij de raad van je keuze op deze website, of neem contact op met de begeleider van de raad. De contactadressen vind je telkens bij de adviesraad vermeld.