Kadervormingssubsidie

Kadervorming is een overkoepelende term voor vormingstrajecten die jeugdverenigingen en koepelorganisaties aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest als (hoofd)animator of instructeur in het jeugdwerk.

Kontichse jongeren die kadervorming volgden, kunnen het inschrijvingsgeld terugvorderen, met een maximum van €200 per werkjaar.

Het bewijs van deelname krijg je aan het einde van de cursus mee naar huis of vraag erachter bij de organisatie! Breng dit binnen bij de Vrijetijdsdienst Jeugd. Zorg ervoor dat jouw betaalgegevens erop genoteerd staan. De uitbetalingen gebeuren 3x per jaar, namelijk in januari, mei en september.