Jan Baptist Francisstraat 36 - Vergunning

2018092385 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 november 2018 een vergunning verleend voor een verkaveling voor 2 eengezinswoningen.