Jaarmarkt

Vanwege de coronamaatregelen en veiligheidsvoorschriften zal de jaarmarkt in juli en september 2020 niet plaatsvinden. 

De jaarmarkt gaat normaal door in juli en september. Dit jaar zal de jaarmarkt van juli door de coronamaatregelen dus niet plaatsvinden. De jaarmarkt van September vangt aan om 9 uur en eindigt om 15 uur en wordt gehouden in Mechelsesteenweg tussen de Duffelsesteenweg tot het Gemeenteplein, de Antwerpsesteenweg tussen het Gemeenteplein en de Noordstraat én de Molenstraat, 

Voor wie?

Zowel erkende verenigingen, plaatselijke handelaars als marktkramers kunnen hieraan deelnemen.

Voorwaarden

Om als standhouder deel te nemen aan de jaarmarkt, dien je je in te schrijven.

De inschrijvingen gebeuren via het e-loket.

Het invulformulier bestaat uit 3 delen:
– Informatie over de standhouder en de uit te voeren activiteit
– Ontlening van gemeentelijk materiaal (voor verenigingen van Kontich)
– Aanvraag voor een machtiging voor het schenken van sterk alcoholische dranken

Het inschrijvingsformulier wordt volledig en juist ingevuld.
Deelnemers die zich na de datum van inschrijving nog wensen in te schrijven, wenden zich daarvoor tot de marktleider.
Desgevallend zal de marktleider enkel een standplaats kunnen toekennen voor zover er nog één beschikbaar is.

Procedure

Het lokaal bestuur maakt vooraf het marktplan op met het oog op een grote variëteit aan kramen/standhouders en wijst op basis hiervan plaatsen toe. Standhouders die tijdig een plaats aanvragen (cf. art. 7), krijgen voorafgaand aan de jaarmarkt reeds een plaats toegewezen.

Bedrag

Het standgeld en bijhorende vrijstellingsbepalingen worden door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd, conform het retributiereglement op gelegenheidsmarken en ambulante handel.

Afhandeling

Standhouders kunnen een standplaats bekomen van maximum 12 meter. Standhouders die meer ruimte wensen kunnen dit mee aangeven op het inschrijvingsformulier. Het Lokaal bestuur laat haar beslissing tijdig weten aan de standhouder.

Standhouders dienen zich te identificeren:

  • Professionele verkopers identificeren zich door middel van het uithangbord met de ondernemingsgegevens.
  • Verenigingen en instellingen identificeren zich door middel van een gelijkaardig uithangbord met vermelding van de benaming en het adres van hun zetel. Deze uithangborden worden op een zichtbare wijze op de standplaats aangebracht.
  • De verplichting zich te identificeren met een uithangbord is niet van toepassing voor handelaars die verkopen voor hun winkel.