Jaarlijkse toelagen - rechtenverkenner

Je genoot in 2022 van één of meerdere toelagen: een kleine financiële tussenkomst die het OCMW Kontich uitkeerde voor specifieke domeinen: medico-pedagogisch, telefonie, of televisie, aangevuld met een rol huisvuilzakken?

Deze toelagen zijn niet meer aangepast aan de huidige maatschappij, die meer en meer inzet op maatzorg en het uitputten van alle rechten.

Sinds 1 januari 2023 is het dan ook niet meer mogelijk om de toelagen zoals ze bestonden nog aan te vragen. In de plaats daarvan nemen we je vragen tot financiële tussenkomst op in een globaler dossier. Hierbij gaan we na of je sociale voordelen geniet waarop je mogelijks recht hebt. In samenwerking met het zorgloket worden deze rechten eerst uitgeput. Indien daarna nog steeds blijkt dat je over onvoldoende middelen beschikt om te voorzien in je basisbehoeften, kan een aanvraag tot financiële tussenkomst opgestart worden via de sociale dienst.

Wil je laten nagaan of je in aanmerking komt voor sociale voordelen, maak dan vanaf 16 januari 2023 een afspraak:

- via het digitaal loket: uitputting sociale toelagen - rechtenverkenner

- telefonisch op het nummer 03 246 25 60.