Asbestinzameling

Kontich werkt samen met IGEAN aan het asbestafbouwproject.

Wat houdt dit in? Onze inwoners worden logistiek ontzorgd en kunnen asbest laten afvoeren aan een voordelig tarief. 

Asbesthoudend afval kan op twee manieren ingezameld worden. Afhankelijk van het type kan het zelf verwijderd worden of door een erkend aannemer of asbestverwijderaar. 

Je kan op het recyclagepark of via de ophaling aan huis enkel terecht met hechtgebonden asbest. Niet-hechtgebonden asbest moet je altijd door een erkende asbestverwijderaar laten verwijderen.

Wat is asbest?

Asbest is een materiaal dat tot in de jaren 1990 veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels kunnen bij inademing in de longen achterblijven en vanuit het longweefsel in het longvlies terechtkomen. Hieruit kan onder andere mesothelioom (ook wel longvlieskanker of asbestkanker genoemd) ontstaan. Wie asbestvezels inademt, loopt het risico om 20 tot zelfs 50 jaar later mesothelioom te ontwikkelen. Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Procedure

Mag je zelf het asbest verwijderen?

Het type asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen: 

 1. Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zitten stevig vast in de asbesttoepassing 
  • Toepassingen: asbestcement(golf)platen en -buizen, asbesthoudende bloembakken, dakleien, schoorsteenpijpen…
  • Als het in slechte staat, verweerd of moeilijk te verwijderen is, wordt het best door een erkend aannemer of asbestverwijderaar verwijderd; 
  • Als het in goede staat is, kan je zelf verwijderen als je de door de OVAM opgelegde voorzorgsmaatregelen toepast die je ook kan terugvinden in onze handleidingen;
    
 2. Niet-hechtgebonden asbest: de asbestvezels zitten los en kan je dus makkelijk inademen
  • Toepassingen: dichtingskoorden en textiel, muurpleister, kalkisolatie van verwarmingsleidingen, kartondichtingen …
  • De toepassingen van dit type asbest moet je altijd door een erkende asbestverwijderaar laten verwijderen.

Asbest op een veilige manier zelf verwijderen: https://www.igean.be/afval/sorteren/asbest/asbest-op-een-veilige-manier-zelf-verwijderen

Asbest zelf verwijderen en laten ophalen aan huis: https://www.igean.be/afval/sorteren/asbest/asbest-zelf-verwijderen-en-laten-ophalen-aan-huis

Asbest zelf verwijderen en aanvoeren naar het recyclagepark: https://www.igean.be/afval/sorteren/asbest/asbest-zelf-verwijderen-en-inzameling-op-het-recyclagepark

Meer info

Als je twijfelt of het gaat om niet-hechtgebonden asbest, dan is het aangeraden of zelfs verplicht om een erkende asbestverwijderaar in te schakelen! Hier vind je een overzicht van alle erkende asbestverwijderaars