Reispas (Internationaal paspoort)

Dit product is enkel op afspraak.

Je dient geen pasfoto meer mee te brengen of te maken in de fotocabine in het gemeentehuis.

Aan onze loketten kunnen nu foto's genomen worden die rechtstreeks op de reispas komen.
Deze foto is gratis en voldoet automatisch aan alle normen waar een correcte pasfoto aan moet voldoen.

!!! Voor kinderen onder de 6 jaar dien je wel een pasfoto bij een fotograaf te laten maken.

BELANGRIJK: Je dient dit steeds aan te vragen in je eigen woonstgemeente.

Een internationaal paspoort (reispas) is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben dan een paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het internationaal paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto bevat het ook je vingerafdrukken.

Het paspoort is:

  • 7 jaar geldig voor volwassenen
  • 5 jaar voor minderjarigen.

Je doet er goed aan in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

Je dient dit zelf aan te vragen, dit kan niet door iemand anders gedaan worden voor jou. Je dient namelijk op dat moment vingerafdrukken te geven en een blad te ondertekenen.

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Als je pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen paspoort aanvragen!

Procedure

Belgen die in België wonen, vragen hun reispas aan bij het lokaal bestuur van hun woonplaats. Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden.

Vraag je paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van 8 werkdagen.

Er bestaat wel een spoedprocedure: als je een aanvraag doet voor 14 uur, kan het paspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd. Die spoedprocedure is wel duurder.

Bedrag

- normale procedure + 18 jaar : 70 euro
- normale procedure - 18 jaar : 40 euro
- spoedprocedure + 18 jaar : 260 euro
- spoedprocedure - 18 jaar : 230 euro 
- superdringende procedure + 18 jaar: 330 euro
- superdringende procedure - 18 jaar: 300 euro
- superdringende procedure via FOD Buitenlandse Zaken + 18 jaar: 350 euro
- superdringende procedure via FOD Buitenlandse Zaken - 18 jaar: 320 euro

Afhandeling

Wanneer afhalen?
• afhalen na ontvangst van e-mail of sms, of na 8 werkdagen.

Opgelet!
Als je reispas na 3 maanden nog niet afgehaald is, wordt hij vernietigd.

Wat meebrengen

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

  • je identiteitskaart
  • je oud paspoort (als je er een hebt) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie)
  • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.
    !!! Een minderjarige mag dit alleen aanvragen in bijzijn van een van de ouders.