Burgerparticipatie

Als lokaal bestuur staan we dicht bij de inwoners en is de kans tot interactie is hoog. Die kans willen we graag benutten. Want de antwoorden op beleidsvraagstukken kunnen we niet alleen formuleren. Dat kunnen we enkel door de krachten te bundelen met onze inwoners. Zij maken deel uit van de oplossing. We streven er dan ook naar dat burgers zich meer betrokken voelen bij onze gemeente en dat we zo een draagvlak kunnen creëren voor gemeentelijke beslissingen.