Burgerparticipatie

Als lokaal bestuur staan we dicht bij de inwoners en is de kans tot interactie is hoog. Die kans willen we graag benutten. Want de antwoorden op beleidsvraagstukken kunnen we niet alleen formuleren. Dat kunnen we enkel door de krachten te bundelen met onze inwoners. Zij maken deel uit van de oplossing. We streven er dan ook naar dat burgers zich meer betrokken voelen bij onze gemeente en dat we zo een draagvlak kunnen creëren voor gemeentelijke beslissingen. 


Een kanaal via dewelke we burgerparticipatie proberen te verhogen is Hoplr. Hierop kan je als burger in contact komen met je directe omgeving via een digitaal buurtnetwerk. Je kan elkaar vragen stellen, je buren leren kennen, hulp bieden, activiteiten organiseren enzovoort. Er zitten vijf buurten op Hoplr: 

  • Kontich-centrum
  • Kontich-Kazerne
  • Altena
  • Sint-Rita
  • Waarloos

Wij als lokaal bestuur faciliteren deze connecties tussen buren. We laten echter het initiatief volledig over aan de burgers, waardoor er sprake is van bottom-up communicatie. Wij proberen enkel na te gaan wat er leeft in de verschillende buurten en spelen hierop in. Wel houden we de buurten op de hoogte van nieuws uit hun omgeving.