Inschrijven burgerparticipatie adviesraden

Als lokaal bestuur willen we blijvend inzetten op samenwerkingen, nu en in de toekomst. Samen met alle inwoners in dialoog gaan en aan beleid doen, zowel online als offline. Dat is een uitdaging die we met twee handen willen grijpen.