Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Dit product is enkel op afspraak.

Deze uitkering biedt financiële hulp aan bejaarden met onvoldoende middelen. Vooraleer de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de uitkering toekent, is er een onderzoek naar de bestaansmiddelen.

Een pensioenaanvraag geldt ook als IGO-aanvraag. Om recht te hebben op de IGO moet je permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland (in één of meer keren) van minder dan 30 dagen per kalenderjaar is wel toegestaan.

Indienen van de aanvraag

De gerechtigde kan, zoals in de pensioenregeling, de aanvraag op 2 manieren indienen:
- Bij het lokaal bestuur, waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft.
- Bij de Rijksdienst voor Pensioenen waar hij zich persoonlijk (of via volmachtdrager) moet melden.