Infosessie conformiteitsattesten

Infosessie conformiteitsattesten 25/5 20:00-21:15u

Als u een woning verhuurt in Kontich, is de kans groot dat u een conformiteitsattest dient te hebben. Sinds 1/1/2021 geldt dit voor elke huurwoning van 40 jaar en ouder, ook als die woning intussen gerenoveerd werd. Let wel: de verplichting geldt enkel voor nieuwe verhuringen en niet voor reeds verhuurde woningen.

In 2021 zetten we volop in op sensibilisering van deze verplichting waar u als verhuurder moet aan voldoen. Begin 2022 evalueren we de verordening en sturen we onze werkwijze, daar waar nodig, bij. In dat kader organiseren we een digitale infosessie op 25 mei 2021:

 Digitale infosessie:

De digitale infosessie vindt plaats op dinsdag 25 mei van 20:00 – 21:15u. Inschrijven is verplicht en kan hieronder via het e-formulier. U krijgt dan de link via mail toegestuurd.

Volgende thema’s komen tijdens deze infosessie aan bod:

1. Het verplichte conformiteitsattest
 ° aan welke normen moet uw huurwoning voldoen?
 ° hoe vraagt u het conformiteitsattest aan?
 ° wat is de procedure voor het afleveren van het conformiteitsattest?

2. Aan welke andere verplichtingen dient u als verhuurder nog te voldoen?
(meer specifiek: afficheringsplicht, EPC en registratieplicht van huurcontracten)

3. Het project Rhedcoop
Is de huurwoning (of uw eigen woning) op sommige punten aan renovatie toe? Ontbreekt het u aan tijd, energie of budget om alle renovatiemogelijkheden zelf uit te zoeken? Het project Rhedcoop kan u hiermee helpen! We lichten ook dit deel graag toe tijdens de infosessie.

Meer informatie over het conformiteitsattest vind je hier: https://www.kontich.be/product/727/conformiteitsattest.