Ik organiseer!

Organiseer je een evenement in Kontich? Dat kan! Of het nu is voor een klein buurtfeest of een megafestival, een fuif, doortocht over de openbare weg, sportdag, schoolfeest of wedstrijd,..., breng de lokale diensten op de hoogte. Zo houden zij mee een oogje in het zeil voor jouw veiligheid en die van je mede-inwoners.

Daarvoor vul je minstens 30 werkdagen (dus 6 weken) VOOR aanvang van je evenement het online evenementenformulier in.

Vóór je begint aan het formulier, is het een goed idee om je voor te bereiden zodat je alle nodige info bij de hand hebt om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Je hebt o.a. de volgende zaken nodig:

 • je rijksregisternummer (dit kan je terugvinden op de achterkant van je identiteitskaart)
 • het gewenste geluidsniveau
  • Geen elektronisch versterkte muziek of achtergrondmuziek bv. buurtfeesten:
   het geluidsniveau is minder dan 85 dBA 
  • Elektronisch versterkte muziek bv. een DJ, modeshow:
   tussen 85 en 95 dBA
   (te nemen maatregelen: meten en visuele indicatie geluidsniveau)
  • Elektronisch versterkte muziek bv. een DJ en ALLE activiteiten met een live gespeeld muziek:
   tussen 95 - 100 dBA
   (te nemen maatregelen: meten en registreren indicatie geluidsniveau, gratis ter beschikking stellen van oordopjes)
 • Het aantal deelnemers dat gelijktijdig aanwezig zal zijn op het drukste moment
 • Een inplantingsplan op schaal = verplicht (dit mag op een ruitjesblad of een digitale tekening)
 • Bij een loop-, wieler- of andere wedstrijd of een optocht is een plan van het parcours noodzakelijk

Om je hierbij te helpen bij het organiseren en het invullen van het meldingsformulier werkte de Brandweerzone Rand een aantal infofiches uit waarmee je als organisator rekening moet houden. De minimale info vind je hieronder bij de documenten terug.

Specifieke info m.b.t. bijzondere items (bv. gebruik vuurmanden, kooktoestellen, vuurhaarden, tijdelijke inrichtingen…) vind je terug vinden via info brandweerzonerand

Nadat je je evenementenformulier invulde zal het lokaal bestuur advies inwinnen bij de veiligheidsdiensten en beslissen of het evenement kan doorgaan, of het kan doorgaan mits bijkomende specifieke voorwaarden of dat je geen toelating krijgt (dit wordt dan gemotiveerd).

Opgelet, het KB van 28/6/2019 m.b.t. wielerwedstrijden (zowel op de openbare weg als op privé domein) bevat enkele belangrijke aandachtspunten in het verwerken van een evenementenmelding. In het KB zijn strikte timings opgenomen m.b.t. de aanvraag. Samengevat:

Tijdsschema vergunningstraject (D = dag van de wedstrijd)
D -14 weken aanvraag organisator
D -12 weken aanvraag toelating van de wegbeheerder voor het gebruik van gewestwegen en advies van de provinciale commissie dringende geneeskundige hulpverlening
D -8 weken antwoord wegbeheerder en advies commissie DGH
D -8 weken bewijs van verzekering door organisator
D -6 weken definitief akkoord burgemeester (& voorwaarden)
D -4 weken coördinatievergadering (indien nodig)

Bijkomende info vind je op https://www.vvsg.be/nieuws/nieuw-kb-wielerwedstrijden-deels-van-start-op-1-september ( de wettekst ) of onderaan deze pagina ( een samenvattende presentatie waar de krachtlijnen in terug te vinden zijn ).