Ik kan niet gaan stemmen

Op de dag van de verkiezingen gaan we met z’n allen weer naar de stembus om onze stem uit te brengen.

Ik kan niet gaan stemmen op de dag van de verkiezingen. Kan ik volmacht geven?

In onderstaande tabel kan je aflezen in welke gevallen je volmacht kan geven en welke documenten je dient voor te leggen. Opgelet! Je dient steeds het officiële volmachtformulier te gebruiken. Het volmachtformulier is slechts geldig indien het voorzien is van een bijkomend attest. (zie tabel)

Het volmachtformulier is te verkrijgen op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis (1ste verdieping), Gemeenteplein 1.

Je kan het ook downloaden via de website www.verkiezingen.fgov.be (onderrichtingen en formulieren)

 

Reden Vereiste documenten

Ziekte

 

Volmachtformulier A 95 + medisch attest

Studie

 

Volmachtformulier A 95 + attest van de onderwijsinstelling

Beroepsredenen

 

Volmachtformulier A 95 + attest van de werkgever

Schippers, marktkramers, kermisreizigers

 

Volmachtformulier A 96 b + attest van de burgemeester

Toestand van vrijheidsbeneming

 

Volmachtformulier A 95 + bevestiging door de directie van de instelling

Geloofsovertuiging

 

Volmachtformulier A 95 + attest van de religieuze overheid

Verblijf in buitenland om beroepsredenen

 

Volmachtformulier A 95 + attest van de werkgever
Verblijf in buitenland om privé (toeristische) redenen 1) Volmachtformulier A 95 + bijlage bij het formulier A 96 a, afgeleverd door gemeente. Dit formulier is te verkrijgen indien je kan bewijzen dat je op het moment van de verkiezingen in het buitenland verblijft. (vb. attest van je reisorganisator).

2) Volmachtformulier A 95 + bijlage formulier A 96 a “Verklaring op eer”, afgeleverd door gemeente. Dit formulier is te verkrijgen indien je niet kan bewijzen dat je op het moment van de verkiezing in het buitenland verblijft.

Deze aanvragen moeten ten laatste 2 dagen voor de verkiezingen gebeuren.

 

 

Aan wie kan ik een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer. Het is zelfs zo dat de persoon aan wie men een volmacht geeft niet in de gemeente moet wonen, maar hij/zij moet wel gaan stemmen in het stembureel waar de volmachtgever staat ingeschreven. Iedere kiezer mag maximum 1 volmacht hebben.

 

Wat moet u doen als volmachthouder

Als iemand jou volmacht gaf om in zijn plaats te gaan stemmen, moet je eerst voor jezelf gaan stemmen en vervolgens aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever moest stemmen met volgende zaken: je eigen identiteitskaart, je eigen oproepingsbrief +oproepingsbrief van de volmachtgever; het volmachtformulier + bijgevoegd attest

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachthouder de stempel “heeft bij volmacht gestemd” aangebracht.

Ik kan niet gaan stemmen op de dag van de verkiezingen. Ik wens geen volmacht te geven.

Indien je de dag van de verkiezingen je onmogelijk kan aanmelden op het stembureau en geen volmacht wenst te geven kan je een bewijs van verhindering binnenbrengen op het gemeentehuis of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stembureau. Na de dag van verkiezing kan je dit nog binnenbrengen op het vredegerecht (Mechelsesteenweg 83 te Kontich - gelijkvloers)

 

Reden Vereiste documenten

Ziekte

 

Oproepingsbrief + medisch attest

Student

 

Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling

Beroepsredenen

 

Oproepingsbrief + attest van de werkgever

Schippers, marktkramers, kermisreizigers

 

Oproepingsbrief + attest van de burgemeester

Toestand van vrijheidsbeneming

 

Oproepingsbrief + bevestiging door de directie van de instelling

Geloofsovertuiging

 

Oproepingsbrief + attest van de religieuze overheid

Verblijf in buitenland om beroepsredenen

 

Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Verblijf in buitenland om privé (toeristische) redenen. Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland. (Vb.reisreservatie)

Indien je op voorhand niet kan bewijzen dat je op de verkiezingsdag in het buitenland vertoeft, kan je een attest bekomen op de dienst bevolking dat je in het buitenland op de verkiezingsdag kan laten afstempelen.

 

 

Voor vragen in verband met verkiezingen kan je terecht bij de dienst burgerzaken op het nummer 03 246 25 70 of bij de dienst communicatie op het nummer 03 246 25 55 of via e-mail: informatie@kontich.be