Huwelijksakte

Maak een afspraak.

 

Afschrift huwelijksakte

 

Een afschrift van een huwelijksakte is een volledige kopie van de huwelijksakte.

Dit afschrift vermeldt alle gegevens over de echtgenoten: namen, voornamen, plaats en datum huwelijk, namen getuigen, afstamming, woonplaats, enz. 

Een afschrift kan enkel aan de betrokkene zelf worden afgeleverd of aan familieverwanten in rechte lijn, tenzij met volmacht.

 

Gehuwd in het buitenland

 

Als een inwoner van Kontich (met Belgische nationaliteit) in het buitenland huwt, kunnen wij de huwelijksakte overschrijven in onze registers. Daarvoor breng je de originele akte, indien nodig, gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler in België. Na overschrijving in onze registers kunnen wij afschriften en uittreksels van deze akte afleveren.

 

Internationaal uittreksel uit de huwelijksakte

 

Dit is een verkorte vorm van de huwelijksakte, opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen. 

Voor wie?

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor huwelijksakten wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • uzelf
  • de echtgeno(o)te of overlevende echtgeno(o)te
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • uw erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.