Huursubsidie

Wat?

Als je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een meer geschikte woning, kan je recht hebben op de huursubsidie. Dit is een tussenkomst in de huurprijs voor mensen met een beperkt inkomen.

 Voor wie?

Je kan recht hebben op een huursubsidie als je onder een van volgende categorieën valt: 

- Je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning

- Je verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning

- Je verhuist naar een woning van het sociaal verhuurkantoor

- Je was dakloos en verhuist naar een geschikte woonst

 Voorwaarden?

 De bijkomende voorwaarden om recht te hebben op een huursubsidie zijn volgende:

- De huurprijs van de nieuwe woning mag niet meer bedragen dan € 590 + € 59 per persoon ten laste (voor Kontich)

- Je inkomen mag niet hoger zijn dan € 17.500 (verhoogd met € 1.570 per persoon ten laste)

- De woning moet voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse wooncode

- Je moet binnen de 3 maanden na verhuis ingeschreven zijn in de sociale woningmaatschappij van je nieuwe woonplaats

 Bedrag?

 Het bedrag van de huursubsidie bedraagt maximum 1/3 van de huurprijs, met een maximum van € 138,12 plus € 23,02 per persoon ten laste (voor Kontich).

Meer info

Voor meer info en de aanvraagformulieren kan je terecht bij Wonen Vlaanderen.