Huisnummer

Heb je een bouwgrond gekocht maar weet je niet wat uw huisnummer wordt? Verbouw je een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Vraag uw huisnummer dan aan bij de gemeente.

Loket omgeving onderzoekt je vraag en kent het huisnummer toe.

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het lokaal bestuur (het college van burgemeester en schepenen).

De huisnummers worden toegekend zoals beschreven in het CRAB (centraal referentie adressen bestand) decreet van 8 mei 2009.

De nutmaatschappijen werken met de nummers die de gemeente toekent. Als je een attest van huisnummering nodig hebt, kan je dit aanvragen via het e-loket.

Procedure

Je vraagt het huisnummer aan bij de gemeente:

  • Bij nieuwbouw kent de gemeente een nieuw huisnummer toe, zodra je bouwaanvraag volledig is, wordt de nummer ingebracht in het centraal referentie adressenbestand (CRAB). Je wordt tevens via het bewijs van volledigheid op de hoogte gebracht van dit huisnummer.
  • Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden kent de gemeente verschillende busnummers en eventueel bijkomende huisnummers toe zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.