Huishoudelijk reglement sportinfrastructuur Sint-Rita

In bijlage kan u het huishoudelijk reglement van de sportinfrastructuur Sint-Rita terugvinden.