2018151415 - Hoeve-ter-Bekelaan 4 - Vergunning

2018151415 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 december 2018 een vergunning verleend voor het bouwen van een ééngezinswoning (driegevelwoning).