Ik ga stemmen. Hoe doe ik dat?

Zondag 13 oktober trekken we naar het stembureau om onze stem uit te brengen voor de lokale en provinciale verkiezingen. Je kan die dag je stem uitbrengen voor de gemeenteraden en de provincieraden. Hoe je geldig kan stemmen in onze gemeente lees je hier.

Naar het stembureau

 • In de aanloop naar de verkiezingen vind je de oproepingsbrief in je brievenbus.
  We moeten die brief ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen versturen.
 • Op je oproepingsbrief vind je in welk stembureau je moet gaan stemmen.
  De stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur. 
 • Wat je zeker moet meenemen: je oproepingsbrief en identiteitskaart!
  Heb je geen oproepingsbrief? Vraag dan tijdig je duplicaat aan.
  Heb je geen identiteitskaart? Vraag dan een voorlopig bewijs van identiteit aan.
 • In het stembureau moet je beide documenten tonen om toegang te krijgen. 

In het stembureau

In Kontich verloopt het stemmen elektronisch, via stemcomputers. Dat gebeurt in een aantal stappen:

 • In het stembureau ontvang je van de voorzitter een chipkaart.
 • In het stemhokje steek je deze chipkaart in de kaartlezer van de stemmachine.
 • Je maakt twee keer een keuze, voor de lokale en provinciale verkiezingen.
 • Op het beeldscherm duid je met je vinger de lijst van je keuze aan. Daarna kan je je keuze bevestigen of annuleren.
 • Daarna duid je op het beeldscherm de kandidaat van je keuze aan. Ook deze keuze moet je bevestigen of annuleren.
 • Bij de laatste bevestiging drukt de stemcomputer een papieren stembiljet af.
 • Je vouwt het stembiljet dubbel en neemt de chipkaart terug.
 • Je verlaat het stemhokje en geeft de chipkaart aan de voorzitter.
 • Je scant de barcode op je stembiljet en steekt je stembiljet in de stembus.
 • Je krijgt je identiteitskaart terug en laat je oproepingsbrief afstempelen. 

Hoe geldig stemmen?

Stemmen die meetellen 

Je kiest steeds voor één lijst (=partij). Binnen die lijst kan je:

 • een lijststem uitbrengen (in het vakje bovenaan de lijst).
  Dit is een stem op de lijst zoals die is opgesteld. Je aanvaardt dus de volgorde van de kandidaten. De lijststemmen worden in die volgorde verdeeld over de kandidaten.

 • een voorkeursstem(men) uitbrengen (in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten op de gekozen lijst). 
  Je kan op één of meerdere kandidaten van één lijst stemmen. Je geeft dan aan één of meerdere kandidaten een stem waardoor die word(t)(en) bevoordeeld. 
Stemmen die niet meetellen

Je kan ook blanco stemmen. Met deze stemmen wordt er geen rekening gehouden. Ze worden volledig genegeerd en geen enkele partij kan er gebruik van maken. 

Op wie stemmen?

Onderaan deze webpagina vind je binnenkort de kandidatenlijsten voor de lokale en provinciale verkiezingen op 13 oktober 2024.