Hernieuwing / verlenging van concessies

De concessie kan worden hernieuwd tegen de prijs en de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvraag om hernieuwing. Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd indien blijkt dat de concessie op het moment van de aanvraag verwaarloosd is. Een aanvraag tot hernieuwing kan in principe niet meer ingediend worden na het verstrijken van de termijn. 
De houder van een concessie of vergunning is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een hernieuwing. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de controle op vervallen concessies. 
De gemeente moet nabestaanden eraan herinneren dat zij een aanvraag tot hernieuwing tijdig moeten indienen. Daartoe plaatst de gemeente kennisgevingsborden aan alle individuele (te) vervallen graven/columbariumnissen/urnengraven gedurende een periode van een volledig jaar. Daarnaast wordt ook een lijst van de te vervallen graven aan de infoborden van de begraafplaats uitgehangen. De gemeente is wettelijk niet verplicht om elke houder van een vergunning schriftelijk te informeren, zoals dikwijls wordt aangenomen. Gezien de omvang van de gemeentelijke begraafplaatsen is het achterhalen van de juiste verblijfplaats van de concessiehouders niet altijd haalbaar (bv. door overlijden of verhuizing).

BELANGRIJK: Wanneer u een graf of een nis uit de gewone lijn wenst te verlengen, dient er een andere procedure te worden gevolgd. Er dient dan eerst een ontgraving te gebeuren en u dient dan ook een concessie aan te kopen. Deze prijzen kunt u hier terugvinden.