Heraanleg stationsplein

Samen met de Provincie Antwerpen, NMBS en studiebureau Antea werken we al enkele jaren aan de herinrichting van het stationsplein in onze gemeente. We willen werk maken van een mooier, groener en veiliger plein, waar ook de zwakke weggebruiker zijn plaats krijgt.

De heraanleg van het plein gaat van start eind november 2023. De werken gebeuren door aannemer Bruggeman-Maes en worden verwacht te eindigen in de zomer 2024. Deze timing is onder voorbehoud van onvoorziene en weersomstandigheden.

Wat gaat er gebeuren?

Het westelijke deel van het plein (aan apotheek Verbeeck) behoudt zijn functioneel karakter. Daar voorzien we een aantal parkeerplaatsen en perrons voor de bussen van vervoersmaatschappij de Lijn. We kiezen voor een duidelijke afbakening met de fiets-o-strade Kontich-Antwerpen zodat er minder hinder ontstaat tussen het doorgaand fietsverkeer en de gebruikers van het stationsplein.

Het oostelijke deel van het plein (aan café Den Vlaschaard) wordt een plein om te verblijven. We voorzien er ruimte om op het plein te vertoeven tussen een aantal bomen en een waterpartij als speelelement.

Het eigenlijke stationsgebouw is erfgoed en behoudt zijn oorspronkelijke staat. Er komt langs de zijkant een zonnig horeca-terras aan. Op die manier bereiden we ons, in een vroeg stadium van het ontwerp, voor op een toekomstige horeca-invulling van het gebouw.

Wat is er gebeurd? 

In 2018 startten we met een participatietraject waarbij we de buurtbewoners, gebruikers van het plein, treinreizigers en het brede publiek betrokken bij de heraanleg van het stationsplein. We gaven hen de mogelijkheid om tussen drie verschillende scenario’s te kiezen.

In 2019 hakten we de knoop door en kozen we op basis van de inbreng voor een evenwicht tussen de inrichting van een aangename verblijfsruimte en het behoud van het functionele karakter van het plein.

In 2022 vond er een infoavond plaats in zaal Pronkenborg (Kontich-Kazerne). De plannen voor het nieuwe stationsplein werden voorgesteld en vragen van inwoners werden beantwoord. Hieronder een kleine terugblik (in de bijlage).