Terugblik Infoavond heraanleg stationsplein

Samen met de Provincie Antwerpen, NMBS en studiebureau Antea werken we al enkele jaren aan de herinrichting van het stationsplein in onze gemeente. We willen werk maken van een mooier, groener en veiliger plein, waar ook de zwakke weggebruiker zijn plaats krijgt. 

Op donderdag 24 maart vond er hierover een infoavond plaats in zaal Pronkenborg (Kontich-Kazerne). De plannen voor het nieuwe stationsplein werden voorgesteld en vragen van inwoners werden beantwoord. Hieronder een kleine terugblik. 

Wat ging er aan vooraf? 

In 2018 startten we met een participatietraject waarbij we de buurtbewoners, gebruikers van het plein, treinreizigers en het brede publiek betrokken bij de heraanleg van het stationsplein. We gaven hen de mogelijkheid om tussen drie verschillende scenario’s te kiezen.

In 2019 hakten we de knoop door en kozen we op basis van de inbreng voor een evenwicht tussen de inrichting van een aangename verblijfsruimte en het behoud van het functionele karakter van het plein.

In 2021 betrokken we buurtbewoners bij de herbestemming van het stationsgebouw. Via een peiling op het digitaal buurtnetwerk Hoplr gingen we na of inwoners te vinden waren voor een horeca-invulling van het gebouw en nodigden we hen uit om hiervoor eigen concrete ideeën aan te leveren. Van de 250 deelnemers stemde 97% voor, 3% tegen en kwamen er 85 ideeën van een gezellige koffiebar en take-away tot expositieruimte en fietsherstellingsplaats. 

Wat zal er binnenkort volgen?

De heraanleg is gepland om na de zomer van dit jaar (2022) te starten. In april start de vergunningsprocedure met een openbaar onderzoek, met de bedoeling tegen de zomer een vergunning te bekomen en in het najaar de werken aan te vatten.

Het westelijke deel van het plein (aan apotheek Verbeeck) behoudt zijn functioneel karakter. Daar voorzien we een aantal parkeerplaatsen en perrons voor de bussen van vervoersmaatschappij de Lijn. We kiezen voor een duidelijke afbakening met de fiets-o-strade Kontich-Antwerpen zodat er minder hinder ontstaat tussen het doorgaand fietsverkeer en de gebruikers van het stationsplein.

Het oostelijke deel van het plein (aan café Den Vlaschaard) wordt een plein om te verblijven. We voorzien er ruimte om op het plein te vertoeven tussen een aantal bomen en een waterpartij als speelelement.

Het eigenlijke stationsgebouw is erfgoed en behoudt zijn oorspronkelijke staat. Er komt langs de zijkant een zonnig horeca-terras aan. Op die manier bereiden we ons, in een vroeg stadium van het ontwerp, voor op een toekomstige horeca-invulling van het gebouw.