Groenonderhoud

De groendienst staat in voor het onderhoud van alle openbaar groen, snoeien en aanplanten bomen, perken, plantsoenen en speelpleinen. 

De verantwoordelijke Stefan Vercammen, telefoon 03/451 92 87, controleert de werken in eigen regie en deze die uitgevoerd worden door een aannemer.