Groeningenlei 62 - Vergunning

2018116688 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 december 2018 een vergunning verleend voor het aanleggen van 4 padelvelden op Beerschot.