Groeningenlei 48 - verbouwen van een woning

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning GOETSTOUWERS 

Wij delen jou mee dat door mevrouw Farah Boeckx en de heer Jeroen Goetstouwers een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Groeningenlei 48, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummer 76X.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten verbouwingswerken aan een bestaande woning. 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 6 december 2018 tot en met 4 januari 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via bovenstaand telefoonnummer met vermelding van het dossiernummer OMV_2018131565. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 4 januari 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs op de dienst omgeving van het Gemeentehuis Mechelsesteenweg 83 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2018131565

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2018131565.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.