Geplande en/of huidige wegenwerken

(update 20 februari 2018)

Heraanleg Edegemsesteenweg 

De heraanleg van de Edegemsesteenweg was eerst gepland in de periode 2008 – 2010. Ons bestuur voerde toen een inspraak- en communicatietraject met de betrokkenen met o.a. een klankbordgroep van de bewoners. Door een verschuiving in de planning van Rio-Link viel het project echter stil. Rio-link brengt het project nu in een uitvoeringsfase. De planning van het project en fasering van de werken ziet er als volgt uit:


Voorbereidende werken: 16 - 20 oktober 2017

Tijdens deze fase vinden voorbereidende werken plaats zoals het rooien van bomen en de creatie van tijdelijke parkeerplaatsen in de Edegemsesteenweg ter hoogte van de Pluyseghemstraat. Tijdens deze werken geldt in dit stuk van de De Villermontstraat dubbelrichtingsverkeer op één baanvak met voorrangsregels. 

In deze periode wordt ook de bescherming rond de NATO-leiding, die de Edegemsesteenweg dwarst, gemoderniseerd. Deze vernieuwingswerken startten al op maandag 2 oktober. De werken aan de NATO-leiding nemen 3 weken in beslag. Op die manier blijft de start van de feitelijke heraanleg van de Edegemsesteenweg op 23 oktober gevrijwaard en blijft de verdere timing van de werken behouden.


Zone 1: 23 oktober – 21 december 2017

In deze zone wordt gewerkt in het deel van de Edegemsesteenweg vanaf de Boniverlei tot en met het kruispunt met de Helenaveldstraat. Wanneer deze werken zijn afgerond, wordt dit deel van de Edegemsesteenweg opnieuw opengesteld voor motorverkeer, dat kan rijden op de onderlaag van het asfalt.


Zone 2: 23 oktober 2017 – eind februari 2018

De werken in deze zone starten gelijk met de werken in zone 1 maar duren langer. In deze fase wordt gewerkt in het deel van de Edegemsesteenweg vanaf de Antwerpsesteenweg tot en met het kruispunt met de Edgard Tinellaan. Dit deel van de Edegemsesteenweg wordt opnieuw opengesteld voor motorverkeer na afloop van de werken in deze zone.

De keuze om de werken in zones 1 en 2 gelijktijdig te starten, is bewust genomen. Door de zones 1 en 2 tegelijk aan te pakken, kunnen we de duurtijd van de werken aanzienlijk inperken en de overlast en verkeershinder verminderen.


Zone 3: eind februari 2018 – 6 juli 2018

In deze zone wordt gewerkt in het deel van de Edegemsesteenweg tussen de Helenaveldstraat en de Edgard Tinellaan, inclusief het stuk van de De Villermontstraat aan het parkje aan de Edegemsesteenweg.

Een plan met de verschillende werkzones vind je onderaan deze pagina.

 

 

 

Voor alle updates en de meest recente informatie over (de vorderingen van) de werken, kan je terecht op de website van AquafinVerkeersmaatregelen
 

De werken in zone 3 liepen door de vrieskou in februari 2018 enige vertraging op. Daardoor vat fase 2 vanaf 26 februari maar deels aan: 

  • het stuk van de Edegemsesteenweg tussen Edgard Tinellaan en Antwerpsesteenweg openen we ten vroegste op 5 maart voor het verkeer, en niet zoals eerder gepland op 26 februari. 
  • de De Villermontstraat wordt nog niet opengebroken in de week van 26 februari, net zoals de straten rond het speelterrein. Ook de tijdelijke parkeerplaatsen blijven voor het grootste deel nog bruikbaar zolang er niet geparkeerd kan worden in het gedeelte van de Edegemsesteenweg tussen Edgard Tinellaan en Antwerpsesteenweg.
    De tijdelijke parkeerplaatsen zijn bereikbaar via de De Villermontstraat voor de bewoners. 
  • De Edegemsesteenweg tussen Helenaveldstraat en Boniverlei stellen we zoals voorzien wel open vanaf 26 februari. 
  • Ter hoogte van het VTI blijft de timing behouden. 
  • Vanaf 26 februari wordt zoals voorzien de wegenis opgebroken in de Edegemsesteenweg, vanaf de Altenastraat (inclusief het kruispunt) tot aan de Bochtstraat. Ook het kruispunt van de Pluysegemstraat met de Edegemsesteenweg sluiten we vanaf 26 februari af.

Deze aangepaste planning is onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden.

De bewoners die in zone 3 wonen, kunnen voor en na de werkuren steeds hun woning bereiken met de wagen, tenzij op dat moment net (riolerings)werken plaatsvinden of beton gelegd wordt voor hun woning. De aannemer brengt de bewoners hiervan telkens op de hoogte met een afzonderlijke brief.

De Lijn volgt vanaf 26 februari een omleiding via de Helenaveldstraat en Antwerpsesteenweg, in beide richtingen en voor alle lijnen (130, 131, 133, 135).
Er komt ook een tijdelijke extra halte ter hoogte van het kruispunt van de Edegemsesteenweg met de Helenaveldstraat omdat de halte aan het VTI tijdens de bovengenoemde werken wegvalt.

Een overzicht van de verkeersmaatregelen, de aangepaste routes en de bewonersbrieven vind je in de plannen onderaan deze pagina.


Voor vragen over deze verkeersmaatregelen kan u terecht bij de politiediensten, op het nummer 03 444 00 13 of het mailadres kontich@politiehekla.be.

 

Op woensdag 2 maart 2016 vond een informatievergadering plaats over deze werken. De presentatie die toen werd gegeven, vind je onderaan deze pagina.
Ook op 26 september 2017 vond een infovergadering plaats. Ook de presentatie van die avond vind je onderaan deze pagina.

________________

 

Voor de dienstjaren 2014-2018 onderzoeken we momenteel welke straten zullen opgenomen worden voor buitengewoon onderhoud.

Informatie bekom je via telefoon 03/451 92 82 of via mail aan de technische dienst 
of via www.wegenwerken.be.