Gemeentelijke premies voor energiebesparende en -renoverende maatregelen

De gemeente Kontich geeft premies om energiebesparende en -renoverende maatregelen aan te moedigen. Op 15 januari 2018 werd het nieuw reglement unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van Kontich.

Een energiezuinig gebouw is een gebouw waar zowel in de winter als in de zomer een aangenaam binnenklimaat heerst. In het gebouw heerst dag en nacht een quasi constante temperatuur en is er sprake van een verbeterde luchtkwaliteit door ventilatie op het juiste debiet. Het energieverbruik ligt heel laag omdat er slechts een minimum aan verwarming vereist is in de winter en geen koeling in de zomer. Het energieverbruik hangt echter af van de gradatie in energiezuinigheid.

 • Nieuwbouw
  • Bouw van een passiefhuis
  • Thermische zonne-installatie
 • Bestaande woningen
  • Warmtepompsysteem of combiwarmtepomp
  • Ventilatiesysteem met warmterecuperaie
  • Thermische zonne-installaties
  • Renovatie tot omvorming naar een BEN-woning
  • Uitvoeren van een energie- of renovatieaudit of warmtescan
 • Tegemoetkomingen voor sociale doelgroepen
  • Uitvoeren van een energie- of renovatieaudit
  • Uitvoeren van een E-scan via het project Energiesnoeiers

Voor wie?

Dit subsidiereglement is enkel van toepassing voor particuliere woongebouwen.

Voorwaarden

 • De plaatsing of het bouwen moet geschieden door een geregistreerd aannemer.
 • De plaatsing, het onderhoud of het bouwen van de installaties moet gebeuren conform alle wettelijke bepalingen zo nodig met de noodzakelijke vergunning (omgevingsvergunning) indien deze activiteit meldings- of vergunningsplichtig wordt geacht, hetzij door de VCRO, hetzij door de Vlarem indelingslijst.
 • Specifieke voorwaarden per onderdeel vind je in het reglement in bijlage.
 • Per installatie kan slechts éénmaal een subsidie aangevraagd worden. Voor uitbreidingen van een installatie kan wel bijkomend een subsidie aangevraagd worden.
 • Een combinatie van subsidies voor verschillende technieken is toegestaan.

Procedure

 • Aanvragen dienen ingediend te worden bij het loket omgeving binnen het jaar na de uitvoering van de werken (factuurdatum geldt als bewijs).
 • Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekent.
 • Kopie van de facturen.
 • Kopie van bewijsstukken (zie artikel 3 in het reglement).
 • Indien nodig een schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning.
 • Minimum 3 duidelijk en verschillende foto's van de uitgevoerde werken.

Bedrag

Voor nieuwbouw

 • De bouw van een passiefhuis: 1.500 euro per adres.
 • Het plaatsen van een thermische zonne-installatie: 10% van de kostprijs (incl. BTW en plaatsing) met een maximum van 400 euro per adres.

Voor bestaande woningen

 • Het plaatsen van warmtepompsystemen: 10% van de kostprijs (incl. BTW en plaatsing) met een maximum van 300 euro per adres, voor combiwarmtepomp met een maximum van 650 euro per adres.
 • Het plaatsen van ventilatiesystemen met warmterecuperatie: 10% van de kostprijs (incl. BTW en plaatsing) met een maximum van 150 euro per adres.
 • Het plaatsen van thermische zonne-installaties: 15% van de kostprijs (incl. BTW en plaatsing) met een maximum van 500 euro per adres.
 • De renovatie tot omvorming naar een BEN-woning (BijnaEnergieNeutrale-woning): 1.500 euro per adres.
 • Het uitvoeren van een energie- of renovatieaudit of warmtescan: 50% van de kostprijs met een maximum van 250 euro per adres en op voorwaarde dat er minimum voor 500 euro maatregelen aan de structuur van de woning werden genomen (zie artikel 3 in het reglement in de bijlagen).

Bijkomende tegemoetkomingen voor sociale doelgroepen:

 • Het uitvoeren van een energie- of renovatieaudit: 90% van de kostprijs met een maximum van 450 euro per adres.
 • Het uitvoeren van een E-scan via het project energiesnoeiers, waarbij er voor een bedrag van maximum 100 euro bijkomende energiebesparende maatregelen kunnnen genomen worden bovenop het voorziene bedrag.

 

Afhandeling

 • Het schepencollege beslist binnen 60 dagen over je aanvraagdossier.
 • Het lokaal bestuur heeft het recht de uitgevoerde werken te controleren vooraleer over te gaan tot uitbetaling.
 • Uitbetalingen gebeuren in de loop van december van het aangevraagde jaar.

Regelgeving

Het gemeentelijk subsidiereglement betreffende energiebesparende maatregelen van 15 januari 2018.

Uitzonderingen

Overgangsmaatregelen

 • Dit nieuwe reglement vervangt integraal het gemeentelijk subsidiereglement van 21 november 2011.
 • Alle aanvragen die goedgekeurd werden vóór 15 januari 2018 worden behandeld volgens het reglement van 21 november 2011.
 • Specifiek voor nieuwbouw van BEN (BijnaEnergieNeutrale) woningen geldt dat alle stedenbouwkundige aanvragen die volledig en ontvankelijk verklaard zijn vóór 15 januari 2018 nog recht hebben op een premie volgens de oude regeling.

Meer info

Ben je geïnteresseerd om een energie- of renovatieaudit uit te voeren en weet je niet hoe of wat? Ga dan even kijken op de website van IGEAN voor de samenaankoop: https://milieuenveiligheid.igean.be/renovatie-audits/3634/default.aspx?v=2&id=13