2018148518 - Ganzenbollaan 44 - Vergunning

2018148518 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 maart 2019 een vergunning verleend voor het slopen van een veranda en het oprichten van een nieuwe achterbouw..