Wat verandert er in onze gemeente na de versoepeling van de maatregelen?

Wij blijven open!

Wij blijven open. Lokaal bestuur Kontich volgt de interpretatie die Antwerps provinciegouverneur, Cathy Berx, geeft aan de essentiële dienstverlening. Lokale besturen bieden op alle vlakken essentiële dienstverlening aan in deze interpretatie. Concreet betekent dit dat we onze dienstverlening verderzetten.

Welke acties ondernemen wij?

 • Alle publieksdiensten van het lokaal bestuur blijven hun werking hanteren, uiteraard met respect voor de regels rond “social distancing”.
 • Voor de publieksdiensten van het lokaal bestuur in Het Gemeentehuis (burgerzaken, omgeving, financiële dienst,...) kan je een afspraak maken voor het online afsprakenportaal. Om een afspraak te maken met de sociale dienst/ocmw, bel je naar het nummer 03 246 25 60. Probeer je verplaatsing naar Het Gemeentehuis echter te vermijden indien mogelijk. 
 • We plaatsen plexiglas aan onze onthaalbalie, de spreekkamers en de balies van dienst burgerzaken in Het Gemeentehuis om te nauw contact te vermijden.
 • Ons onderhoudspersoneel spendeert extra aandacht aan het poetsen en ontsmetten van balies, wachtruimtes en spreekkamers.
 • We brengen op de gelijkvloers van het gemeentehuis signalisatie aan om de looprichting van en naar de wachtzaal en de loketten aan te duiden. We voorzien op al onze locaties voldoende ontsmettende handgels om de handhygiëne te bevorderen.


Welke gevolgen heeft dit voor onze werking?

 Bestuur

 • Alle publieke en privé – activiteiten worden afgelast of uitgesteld ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • We schrappen dan ook alle activiteiten die het lokaal bestuur zelf organiseert.
 • Bestuurskundig blijft onze dienstverlening voorlopig doorgaan, zoals de gemeenteraad, infovergaderingen gekoppeld aan procedures, enz. Ook hier nemen we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen. De zittingen die achter gesloten deuren plaatsvinden, kan je volgen via livestreaming.
 • De eerstkomende raadscommissies vinden plaats achter gesloten deuren. Bovendien bundelen en bespreken we de belangrijkste agendapunten van deze commissies op één vergadering.



  Leven en welzijn

 • Personen met vragen rond hulp of zorg, kunnen terecht bij het Zorgloket.
 • De buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijven voorzien opvang voor reeds ingeschreven kinderen en nemen onder voorwaarden nieuwe kinderen aan.
 • De A-HA! school start opnieuw volgens de opgelegde werking.
 • Het wijkkantoor van politiepost HEKLA werkt op afspraak vanaf 1 juli.
 • Begrafenisplechtigheden zijn toegelaten in intieme kring (beperkte groep van maximaal 30 aanwezigen volgens de richtlijnen van de begrafenisondernemers) en mits maatregelen van social distance. 
 • We sturen de aangifteformulieren voor de belasting op drijfkracht en bedrijfsruimte nog niet op.


  Vrije tijd

 • De speeltuinen en speelterreintjes openen terug hun deuren op woensdag 27 mei (met uitzondering van de terreinen in 's Herenlei en Staf van Elzenlaan).
 • Het skatepark en de speeltuin in 's Herenlei openen hun deuren op vrijdag 29 mei.
 • De bibliotheek opent opnieuw de deuren op zaterdag 30 mei.
 • Het museum voor Heemkunde blijft gesloten.
 • Het zwembad, seniorenlokaal De Arend en buurthuis Den Alf blijven gesloten.

 Omgeving

 • Het recyclagepark is open met evenwel een beperking van 2 bezoeken per week. 


  Ondernemen

 • De lokale handelaars zijn terug open sinds 11 mei
 • De wekelijkse markt vindt opnieuw plaats vanaf zaterdag 23 mei
 • De horecazaken openen terug hun deuren vanaf 8 juni


Hoe gaat het verder?

Deze maatregelen zijn tijdelijk. Mogelijks evolueert de besluitvorming nog verder en komen er nieuwe richtlijnen (van de hogere overheden). Als lokaal bestuur volgen we de veranderende situatie op de voet. Wijzigingen in (te nemen) maatregelen communiceren we steeds via onze website zodra we hier duidelijkheid over hebben. 


Wat kan je zelf doen?

Volg zeker altijd de regelgeving van de federale overheid en de agentschappen op, alsook die van de koepelorganisaties. Op www.info-coronavirus.be vind je meer informatie over het Coronavirus en een lijst met FAQ’s. Deze lijst wordt permanent bijgewerkt. Met medische vragen omtrent het virus kan u terecht op het nummer 0800 14 689.

Gepubliceerd op woensdag 18 maart 2020 15.41 u.