Evenementenformulier

De tweede fase van het Zomerplan is aangebroken! We blijven voorzichtig, maar zijn blij dat er weer wat meer toegelaten is op vlak van evenementen. Heb je zelf plannen om iets te organiseren? Hieronder vind je meer info over de nodige toelatingen en het veilig organiseren van je evenement o.b.v. een CERM en CIRM.

CERM EN CIRM; Wa's da?!

Om je te ondersteunen je evenement COVID-19 veilig te laten plaatsvinden ontwikkelde de Vlaamse Overheid in samenwerking met verschillende experts een CERM en een CIRM. 

 • Het CERM-formulier (Covid Event Risk Model) screent je evenement op COVID-19 maatregelen en dien je als organisator zelf in te vullen.

Meer info vind je hier: https://www.covideventriskmodel.be/login

 • Het CIRM-formulier (COVID Infrastructure Risk Model) screent je infrastructuur en kan je opvragen bij de uitbater van de infrastructuur waar je evenement plaatsvindt.

Meer info vind je hier: https://www.covideventriskmodel.be/cirm

 • Het CIRM, alsook het CERM, zijn niet meer verplicht op indoor evenementen indien het publiek minder bedraagt dan 100 personen en op outdoor evenementen met minder dan 200 personen (Art. 12 §4, ministerieel besluit 23/06/2021).
 • Zijn je CERM EN CIRM in orde? Of is dit bij jouw evenement niet verplicht? In beide gevallen ga je door naar de volgende stap en dien je nog een aanvraag via het evenementenformulier te doen.

Evenementenformulier

Organiseer je een evenement in Kontich? Een klein buurtfeest of een megafestival, een fuif, doortocht, sportdag, schoolfeest of wedstrijd? 

Vul dit online evenementenformulier uiterlijk 30 werkdagen (6 weken) voor je evenement in. 

Bij laattijdig en/of onvolledig doorgeven kan je immers niet meer rekenen op deskundig advies en zou je evenement zelf wel eens in het water kunnen vallen.

Wat gebeurt er met mijn ingevulde evenementenaanvraag?

Nadat je je evenementenformulier hebt ingevuld zal het gemeentebestuur advies inwinnen bij de veiligheidsdiensten en beslissen of het evenement kan doorgaan, of het kan doorgaan mits bijkomende specifieke voorwaarden of dat je geen toelating krijgt.

LET OP: wanneer je een initiatief neemt in een park of groendomein met bomen, moet je er rekening mee houden dat het evenement bij code oranje of hoger voor wind of onweer zal stilgelegd worden.

Wat heb je voor deze aanvraag nodig?

 • Een goedgekeurde CERM en /of CIRM indien je evenement binnen plaatsvindt met meer dan 100 personen of buiten met meer dan 200 personen
 • Je rijksregisternummer
 • Het gewenste geluidsniveau
  • Geen elektronisch versterkte muziek of achtergrondmuziek bv. buurtfeesten:
   het geluidsniveau is minder dan 85 dBA 
  • Elektronisch versterkte muziek bv. een DJ, modeshow:
   tussen 85 en 95 dBA
  • Elektronisch versterkte muziek bv. een DJ en ALLE activiteiten met een live gespeeld muziek:
   tussen 95 - 100 dBA
 • Het aantal deelnemers dat gelijktijdig aanwezig zal zijn op het drukste moment
 • Een inplantingsplan op schaal = verplicht 
 • Bij een loop-, wieler- of andere wedstrijd of een optocht is een plan van het parcours noodzakelijk

Waar moet ik rekening met houden?

 • Om je te helpen bij het organiseren van een evenement heeft de Brandweerzone Rand een aantal infofiches uitgewerkt waarmee je als organisator rekening moet houden. Specifieke info over bv. gebruik vuurmanden, kooktoestellen, vuurhaarden, tijdelijke inrichtingen… kan je terug vinden via deze link: info brandweerzonerand
 • Sinds 2020 is er een nieuwe wetgeving rond het gebruik van cateringmateriaal op evenementen. Wees geïnformeerd en neem zeker alle info hieromtrent door op www.groenevent.be

Uitzondering: Wielerwedstrijden

Het KB van 28/6/2019 m.b.t. wielerwedstrijden (zowel op de openbare weg als op privé domein) bevat enkele belangrijke aandachtspunten in het verwerken van een evenementenmelding. In het KB zijn strikte timings opgenomen m.b.t. de aanvraag. Samengevat:

Tijdsschema vergunningstraject (D = dag van de wedstrijd)
D -14 weken aanvraag organisator
D -12 weken aanvraag toelating van de wegbeheerder voor het gebruik van gewestwegen en advies van de provinciale commissie dringende geneeskundige hulpverlening
D -8 weken antwoord wegbeheerder en advies commissie DGH
D -8 weken bewijs van verzekering door organisator
D -6 weken definitief akkoord burgemeester (& voorwaarden)
D -4 weken coördinatievergadering (indien nodig)

Bijkomende info vind je op https://www.vvsg.be/nieuws/nieuw-kb-wielerwedstrijden-deels-van-start-op-1-september ( de wettekst ) of onderaan deze pagina ( een samenvattende presentatie waar de krachtlijnen in terug te vinden zijn ). 

Materiaal lenen?

Wil je voor je activiteit ook materiaal lenen? Vul dan ook een aanvraag voor het gebruik van evenementenmateriaal in. 

 
 

Voor wie?

 Voor organisatoren van evenementen

Voorwaarden

Online meldingsformulier invullen

Procedure

Minimum 30 werkdagen (6 weken) voor het evenement invullen!

Bedrag

 Gratis advies van de veiligheidsdiensten

Afhandeling

Het advies wordt bevestigd in een collegebeslissing, waarvan de aanvrager een afschrift ontvangt.

Het bevat de voorwaarden waar de organisator rekening mee moet houden. 

Regelgeving

Diverse federale en Vlaamse regelgevingen, o.a. rond omgeving en HEKLA Politiereglement.