Evenementenformulier

!!! Omwille van de evolutie in de Covid-19 crisis waarin we ons bevinden is het helaas niet meer toegelaten om evenementen te organiseren. Deze regel is in voege tot nader te bepalen datum. Blijf gezond, handel verstandig en steun elkaar!

Aan welke voorwaarden moet mijn evenement voldoen om dit COVID 19-veilig te organiseren? Om dit snel te weten vul je een CERM-formulier in. Zie verder op deze pagina.

Moet ik naast een CERM-formulier ook een evenementenaanvraag doen voor mijn activiteit? Volg daarvoor onderstaand stroomschema.

Het organiseren van evenementen is helaas niet meer toegestaan:

Covid Event Risk Model

Indien uit bovenstaande flow chart blijkt dat het invullen van het CERM wordt aangeraden of verplicht is, vul je dit formulier in en bezorg je dit via e-mail aan evenementen@kontich.be .

Het Covid Event Risk Model vind je ook hier: https://www.covideventriskmodel.be/login

Het evenementenloket bekijkt je aanvraag zo snel mogeilijk en we nemen contact met je op om het evenement waar nodig bij te sturen, zodat het door de nodige maatregelen een code 'groen' kan krijgen.

Pas daarna vragen we je om het standaard evenementenformulier in te vulllen. Dit vind je verder op deze webpagina.

Algemene informatie melding evenementen

Organiseer je een evenement in Kontich? Een klein buurtfeest of een megafestival, een fuif, doortocht, sportdag, schoolfeest of wedstrijd? 

Een evenement organiseer je niet in 1-2-3.
Het online evenementenformulier invullen is één van de eerste stappen die je zet. Neem onderstaande info door.
Zo weet je welke info je nog moet verzamelen, zodat je dit formulier tijdig en zo volledig mogelijk kan invullen. 
Bij laattijdig en/of onvolledig doorgeven kan je immers niet meer rekenen op deskundig advies en zou je evenement zelf wel eens in het water kunnen vallen.

LET OP: wanneer je een initiatief neemt in een park of groendomein met bomen, moet je er rekening mee houden dat het evenement bij code oranje of hoger voor wind of onweer zal stilgelegd worden.

KLIK HIER VOOR HET ONLINE EVENEMENTENMELDINGSFORMULIER

Vul dit formulier uiterlijk 30 werkdagen (6 weken) voor je evenement in. 

Wat heb je nodig?


Je hebt o.a. de volgende zaken nodig:

 • je rijksregisternummer (dit kan je terugvinden op de achterkant van je identiteitskaart)
 • het gewenste geluidsniveau
  • Geen elektronisch versterkte muziek of achtergrondmuziek bv. buurtfeesten:
   het geluidsniveau is minder dan 85 dBA 
  • Elektronisch versterkte muziek bv. een DJ, modeshow:
   tussen 85 en 95 dBA
   (te nemen maatregelen: meten en visuele indicatie geluidsniveau)
  • Elektronisch versterkte muziek bv. een DJ en ALLE activiteiten met een live gespeeld muziek:
   tussen 95 - 100 dBA
   (te nemen maatregelen: meten en registreren indicatie geluidsniveau, gratis ter beschikking stellen van oordopjes)
 • Het aantal deelnemers dat gelijktijdig aanwezig zal zijn op het drukste moment
 • Een inplantingsplan op schaal = verplicht (dit mag op een ruitjesblad of een digitale tekening)
 • Bij een loop-, wieler- of andere wedstrijd of een optocht is een plan van het parcours noodzakelijk
 • Sinds 2020 is er een nieuwe wetgeving rond het gebruik van cateringmateriaal op evenementen. Wees geïnformeerd en neem zeker alle info hieromtrent door op www.groenevent.be

Waar moet ik rekening met houden?

Om je te helpen bij het organiseren en bij het invullen van het meldingsformulier heeft de Brandweerzone Rand een aantal infofiches uitgewerkt waarmee je als organisator rekening moet houden.

 • De minimale info kan je hieronder bij de documenten terugvinden.
 • Specifieke info m.b.t. bijzondere items (bv. gebruik vuurmanden, kooktoestellen, vuurhaarden, tijdelijke inrichtingen…) kan je terug vinden via deze link: info brandweerzonerand
 • Extra info vind je in de checklist onder bij de documenten

Sinds 2020 is er een nieuwe wetgeving rond het gebruik van cateringmateriaal op evenementen. Wees geïnformeerd en neem zeker alle info hieromtrent door op www.groenevent.be

Wielerwedstrijden

Het KB van 28/6/2019 m.b.t. wielerwedstrijden (zowel op de openbare weg als op privé domein) bevat enkele belangrijke aandachtspunten in het verwerken van een evenementenmelding. In het KB zijn strikte timings opgenomen m.b.t. de aanvraag. Samengevat:

Tijdsschema vergunningstraject (D = dag van de wedstrijd)
D -14 weken aanvraag organisator
D -12 weken aanvraag toelating van de wegbeheerder voor het gebruik van gewestwegen en advies van de provinciale commissie dringende geneeskundige hulpverlening
D -8 weken antwoord wegbeheerder en advies commissie DGH
D -8 weken bewijs van verzekering door organisator
D -6 weken definitief akkoord burgemeester (& voorwaarden)
D -4 weken coördinatievergadering (indien nodig)

Bijkomende info vind je op https://www.vvsg.be/nieuws/nieuw-kb-wielerwedstrijden-deels-van-start-op-1-september ( de wettekst ) of onderaan deze pagina ( een samenvattende presentatie waar de krachtlijnen in terug te vinden zijn ). 

Wat gebeurt er met mijn ingevulde evenementenformulier?

Nadat je je evenementenformulier hebt ingevuld zal het gemeentebestuur advies inwinnen bij de veiligheidsdiensten en beslissen of het evenement kan doorgaan, of het kan doorgaan mits bijkomende specifieke voorwaarden of dat je geen toelating krijgt (dit wordt dan gemotiveerd).

Materiaal lenen?

Wil je voor je activiteit ook materiaal lenen? Vul dan ook een aanvraag voor het gebruik van evenementenmateriaal in. 

 
 

Voor wie?

 Voor organisatoren

Voorwaarden

Online meldingsformulier invullen

Procedure

Minimum 30 werkdagen (6 weken) voor het evenement invullen!

Bedrag

 gratis advies van de veiligheidsdiensten

Afhandeling

Het advies wordt bevestigd in een collegebeslissing, waarvan de aanvrager een afschrift ontvangt.

Het bevat de voorwaarden waar de organisator rekening mee moet houden. 

Regelgeving

Diverse federale en Vlaamse regelgevingen, o.a. rond omgeving en HEKLA Politiereglement.

Wat meebrengen

Zie documenten. 
Het hele proces gebeurt via het online formulier. 
Alleen wanneer iets ontbreekt, moet de aanvrager nog extra info bezorgen.

Meer info

 vrijetijdsdienst, evenementenloket: evenementen@kontich.be, 03 450 78 32