Erkenning sportverenigingen

Het gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen werd op 19 april 2010 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Op 16 maart 2015 is een aanpassing van dit reglement in de gemeenteraad gekomen.

Op 13 april 2022 hebben alle door ons gekende sportverenigingen hun aanvraag tot erkenning in de mailbox gekregen.
 
Sportverenigingen die wensen erkend te worden moeten het gemeentelijk erkenningsaanvraagformulier voor sportverenigingen indienen via mail of op papier op de vrijetijdsdienst-sport - Sint Jansplein 8, 2550 Kontich.
De erkenningsaanvraag moet binnen zijn voor 16 mei van het lopende jaar.

Naast het verkrijgen van subsidies heeft het erkend zijn nog tal van andere voordelen, zoals uitgenodigd worden voor het PLATVORM van de sportraad, ontvangen van informatie, verkrijgen van aangepast tarief voor het huren van sportaccommodaties, vermelding gemeentelijke website, ...
De gemeentelijke sportraad oordeelt op basis van de vastgelegde criteria of een sportvereniging erkend kan worden.