Erkenning cultuurverenigingen

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur wordt ook de cultuurraad opnieuw samengesteld volgens volgende procedure:

a) De culturele verenigingen, organisaties en instellingen, die werken met vrijwilligers
respectievelijk met professionele beroepskrachten en die in aanmerking komen voor het
lidmaatschap van de cultuurraad, worden door het lokaal bestuur schriftelijk
uitgenodigd een aanvraag hiertoe in te dienen en een afgevaardigde en een plaatsvervanger
aan te duiden. Deze verenigingen, organisaties en instellingen én hun afgevaardigden en
plaatsvervangers moeten voldoen aan de verder gestelde voorwaarden.


b) Via verschillende informatiekanalen lanceert de gemeente een oproep opdat deskundigen
zich kandidaat zouden stellen als lid van de cultuurraad.
Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
- minimum 18 jaar oud zijn;
- geen lid zijn van de gemeenteraad of OCMW-raad;
- opgave doen van specifieke motivatie voor kandidaatstelling;
- een engagementsverklaring van de werking van de cultuurraad ondertekenen;
- woonachtig zijn in de gemeente.

Het erkend zijn heeft tal van voordelen, zoals uitgenodigd worden voor de algemene vergadering van de cultuurraad, ontvangen van informatie, verkrijgen van aangepast tarief voor het huren van gemeentelijke accommodaties, vermelding gemeentelijke website, ...
De gemeentelijke cultuurraad oordeelt op basis van de vastgelegde criteria of een (socio-)culturele vereniging erkend kan worden.