Energiezuinig op school en voor gezonde lucht

De energieco√∂peratie ZuidtrAnt biedt een enthousiasmerend lespakket aan van twee lesuren voor twee klassen tegelijk. Bovendien is er een uitdaging voor elke klas om gedurende een week energie bij elkaar te fietsen en de luchtkwaliteit te meten. Tijdens een nabespreking voor leerkrachten en ouders wordt ‘energiezuinig op school’ verder toegelicht, met inbegrip van oplossingen voor gezonde lucht in de klassen.

De school kan hiermee verder aan de slag, al dan niet in samenwerking met ZuidtrAnt.

Voor wie?

Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van het lager onderwijs.

Voorwaarden

Voor een groep van 50 leerlingen en met inbegrip van de nabespreking is de prijs 500 euro.

Meer info

milieu@kontich.be

03 246 25 80

Of rechtstreeks bij Zuidtrant via school@zuidtrant.be