Energiescan

Een energiescan is een eenvoudige maar grondige doorlichting van de energiesituatie van jou woning en van je energiefactuur. Je krijgt energietips, er wordt gekeken of jij eventueel naar een goedkopere energieleverancier kan overschakelen en ze installeren een pakket van energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld: spaarlampen, spaardouchekop, timer op elektrische boiler, buisisolatie, verdeelstekker met schakelaar, radiatorfolie,...

Als resultaat van de scan krijg je een verslag met extra besparende tips en bijkomende suggesties om nog meer energie te besparen. 

Voor wie?

Als je tot een van volgende groepen behoort is de energiescan gratis:

  • je hebt recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas
  • je hebt een actieve budgetmeter elektriciteit of aardgas
  • je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming vanuit het ziekenfonds
  • je hebt een gezinsinkomen lager dan € 17.083,39 (verhoogd met €3162.60 per persoon ten laste)
  • je bent in schuldbemiddeling of hebt een collectieve schuldenregeling lopen
  • je wordt begeleid door het OCMW omwille van moeilijkheden bij het betalen van energiefacturen
  • je huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor of een sociale huisvestingsmaatschappij
  • je huurt een woning bij het OCMW of een lokaal bestuur
  • je huurt een privéwoning met een maximum huurprijs van € 450
  • er is voor jou een verzoek tot afsluiting vanuit de lokale adviescommissie

Procedure

Je kan doorverwezen worden naar de energiesnoeiers door de sociale dienst van het OCMW. Wij gaan eerst na of je in aanmerking komt voor een gratis energiescan. Indien dit zo is, geven wij jou gegevens door aan de Energiescanners (vanuit Natuurpunt), hun dienst neemt dan contact op voor een afspraak.

Meer info

Voor meer info kan je terecht op de sociale dienst van het OCMW.