Energielening Igean

Energiebesparende investeringen in je woning kosten geld. Dat budget heb je helaas niet altijd voorhanden.

Met de energielening van IGEAN kan je een goedkope - of in sommige gevallen zelfs een renteloze - lening aangaan. Zo kan je kosten spreiden en intussen toch al genieten van de energiebesparing die de investeringen je opleveren.

Voor wie?

De goedkope energielening staat open voor iedereen. Indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je zelfs renteloos lenen. Dit kan ook als je verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Voorwaarden

Op www.igean.be vind je een lijst met werken die in aanmerkingen komen voor de energielening. Opgelet: de goedkope Energielening loopt nog tot 31/21/2018. Vanaf 1/1/2019 kan je enkel nog renteloos lenen, indien je aan de voorwaarden voldoet.

Procedure

Je kan de energielening aanvragen rechtstreeks bij IGEAN of een afspraak maken bij het woonloket voor hulp met invullen van de aanvraagformulieren.

Wat meebrengen

Breng de offertes mee van de werken die je wil uitvoeren, alsook loonfiches van jezelf en je eventuele partner van minstens 3 aaneensluitende maanden.

Meer info

TIP: Combineer de IGEAN energielening met een premie van de Vlaamse Overheid of Eandis.