Aanvraag tot verlenging van een concessieovereenkomst