Duurzaam bouwadvies Kamp C

Onafhankelijk en duurzaam bouwadvies in jouw gemeente

Heb je reeds concrete plannen op papier maar vraag je jezelf af of jouw bouw ook duurzamer en energievriendelijker kan? Maak dan online een afspraak voor een digitaal bouwadvies/planadvies met één van de experts van Kamp C. De adviezen gaan digitaal door via Teams en niet fysiek op Kamp C. 

In ongeveer 50 minuten worden jouw (ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen. Je krijgt verbetertips mee over ondermeer compactheid, materiaalgebruik, isolatie, verwarmingssystemen, enzovoort. Het ontwerp blijft vanzelfsprekend het exclusieve terrein van de architect. Het bouwadvies wil zich dus zeker niet inmengen in de taak van de architect. Meer nog, je architect is ook van harte welkom.

Hou er wel rekening mee dat wanneer de bouwaanvraag al is ingediend, veel aspecten definitief zijn. De fase ervoor is daarom ideaal voor deze screening voor de particuliere (ver)bouwer. Heb je nog geen volledig uitgewerkt plan? Geen nood. Ook met een ruwe schets en eventueel een aantal foto’s kunnen we al aan de slag.

Wanneer?

Het digitaal bouwadvies gaat door iedere donderdag van 10 uur tot 15 uur en elke derde zaterdag van de maand van 10 uur tot 15 uur.

Wat doet Kamp C niet?

  • Ze komen niet tussenbeide in discussies tussen één van de bouwpartijen: bouwheer, architect, ingenieur, aannemer, ambtenaren, …
  • Ze maken geen berekeningen EPB, kostenramingen, haalbaarheidstudies, stabiliteitsberekeningen, verwarming, …
  • Ze maken ook je ontwerp niet: dat is de mooie taak van je architect.