Duffelsesteenweg 165 - Vergunning

2018084304 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 november 2018 een vergunning verleend voor het slopen van bestaande gebouwen en het bouwen van een nieuw politiekantoor.