Dorpszicht Waarloos

Waar de parochieKERK van SINT-MICHIEL in Waarloos zich nu bevindt, stond al in de 12de eeuw een kerkje. Merkwaardig is het nog landelijke kerkhofje dat deels omhaagd en deels ommuurd is en op een “motte” gelegen is, een kunstmatige heuvel. Hier bevindt zich onder meer de grafkelder en de grafzerk van de familie della Faille uit de 17de eeuw. Omwille van het langdurig bezit van de “heerlijkheid Waerloos” (sinds 1651) verwierf het adellijke geslacht della Faille de titel “de Waerloos”. In de 16de eeuw werd een nieuwe kerk gebouwd (waarvan de toren in 1842 hersteld werd) die in 1855-58 werd vervangen door de huidige neogotische kerk. Twee wereldoorlogen vereisten weer de nodige herstellingswerken. Het neogotische interieur is van baron de Béthune en zijn school, de glasramen zijn van 1950-51.

Het GEMEENTEHUIS van Waarloos (nrs 47-49) uit 1903-04 in neo-Vlaamse renaissancestijl werd ontworpen door de Kontichse architect Karel Janssens.

Het café BROUWERSHUIS (nr. 60) diende vóór 1904 met zijn gelagzaal als gemeenteraads- en schepenzaal. Het is nog altijd een pittoreske dorpsherberg omwille van de unieke muurschilderingen van ca. 1850 door Jan-Baptist Reykers (1815-1865). Italiaanse motieven wisselen af met fragmenten van het Waarlose landschap, de verdwenen brouwerij “Wit Kruis” die bij de herberg hoorde en vanwaar een bierkar vertrokken is, een Vlaams oeverlandschap…