Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het 'besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen' goed. Dit besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.

Op 1 september 2021 start daarom, gedurende zes maanden, het openbaar onderzoek van de digitale atlas. Het openbaar onderzoek verloopt volledig digitaal via de website www.integraalwaterbeleid.be. Op die manier is alle informatie op één plaats raadpleegbaar.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.integraalwaterbeleid.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Met eventuele vragen kan je terecht bij het CIW-secretariaat via digitale-atlas@vmm.be.