Deontologische commissie OCMW

De deontologische commissies waken over de correcte toepassing van de deontologische code voor mandatarissen van ons lokaal bestuur.

OCMW en gemeente hebben elk hun eigen deontologische commissie.

De deontologische commissie van het OCMW is samengesteld uit 1 lid per fractie en evenveel leden als het aantal fracties in de raad voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn die toegevoegd wordt als voorzitter van de commissie. Onafhankelijke raadsleden vormen geen fractie en zijn niet vertegenwoordigd in de deontologische commissie.

De deontologische commissies komen niet op vooraf vastgestelde data samen, maar op momenten wanneer er zich een deontologische kwestie voordoet.

Samenstelling