Erfgoedraad

De erfgoedraad draagt zorg voor het materieel (onroerend en roerend) en immaterieel erfgoed in Kontich en maakt deze zorg vanzelfsprekend voor en door de burger. 

Concreet geeft de GER het Kontichs erfgoed een plaats in het gemeentelijk besluitvormingsproces, verzamelt, borgt en inventariseert het Kontichs erfgoed en organiseert en ondersteunt de raad allerlei projecten rond dat erfgoed.

De statuten werden gewijzigd door de gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2019, in overeenstemming met de beslissing van de gemeenteraad van 18 maart 2019.
Je vindt de NIEUWE statuten onderaan bij de documenten.

Interesse is onze werking? Kom dan zeker eens langs op één van onze vergaderingen:

wegens coronamaatregelen vinden deze digitaal of op grotere locaties plaats. Voor meer info contacteer erfgoedraad@kontich.be of bel 03 450 78 39.

Of bezoek onze lezingen:

overzicht erfgoedlezingen

De lezingen vinden telkens plaats in Cultuurhuis Altena, Antwerpsesteenweg 79, in het Altenapark. De coronamaatregelen worden gerespecteerd, vandaar is inschrijven verplicht via de webshop, via uitwinkel@kontich.be (met vermelding naam, adres, rijksregisternummer en telefoonnummer en aantal tickets) of via 03 450 78 31/32.