Cel vergunningen

Wil je een (bouw)project bespreken of er advies over inwinnen? Dan maak je best een afspraak met de cel vergunning. Volgende documenten neem je mee naar de afspraak:

 

- Meerdere foto’s die een beeld geven van het project en het perceel dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg.

- Schetsen en grondplannen van bestaande en nieuwe toestand.

- Bij een volume hoger dan 2000m³ of een oppervlakte groter dan 0,5 ha is een studie vereist, waarbij de aansluitingen met aanpalende panden en de omgeving een belangrijk element vormen, in de vorm van een maquette, 3D model of 3D schetsen.

 

De documenten bezorg je ten minste één week voor de bespreking aan de cel op het mailadres vergunningen@kontich.be.