Raad voor lokale economie

Deze adviesraad staat in voor de bevordering van de economische belangen in Kontich.

De raad vormt een centrum van overleg van de KMO-bedrijven, middenstandsverenigingen, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep die in Kontich gevestigd zijn.
Het doel is door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie te co√∂rdineren en te bevorderen, evenwel zonder consumentgerichte commerciële activiteiten te ontwikkelen.

Meer info:
03 450 78 98
bedrijven@kontich.be